سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید
زمینه: شهرسازی
نوع طرح: گراندد تئوری کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴
کارگزاری: شرکت­های عمران شهرهای جدید
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر
کلید واژه های فارسی: شهرهای جدید، سند راهبردی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی


مقدمه
سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، یک برنامه­ کلا و یک­پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه­ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، ملاک عمل مدیریت شهرهای جدید قرار می­گیرد. تهیه­ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند متعهد به قانون شهرهای جدید مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰ بوده و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهرهای جدید در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی، به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست­یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهرها و همچنین دست­یابی به عدالت اجتماعی - به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» - تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید مستلزم اتخاذ سیاست­های چند وجهی در حوزه­ی عمران، خدمات شهری، مسکن و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهرها است؛ دستیابی به این مهم و پیش­برد آن به طور مؤثر و پایدار نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه­های متولی و درگیر در مدیریت این شهرها و همچنین همراهی و مشارکت شهروندان، سازمان­های غیردولتی و گروه­های مختلف اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلند مدت است.
در تدوین این سند، با تکیه بر مطالعات تطبیقی، از تجربیان شهرهای جدید کشورهای منتخب در دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده شده است. همچنین وضعیت موجود و چالش­های فراوری شهرهای جدید با استفاده از روش­های کمی و کیفی در شهرهای منتخب ترسیم شده است. در این سند، وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، در یک فرآیند نخبگی، بر اساس چشم انداز و اهداف آن­ها ترسیم و سپس راهبردها و برنامه­های دست­یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید معرفی شده است.

اهداف کلان
اهداف سند در حوزه­ پیش­گیری و حل مسئله عبارت­اند از:
 • ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی؛
 • برخورداری از هویت متمایز اما مکمل مادرشهر؛
 • توسعه­ بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید.

راهبردهای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید
 • افزایش نقش­ پذیری نهادهای مدنی در شهرهای جدید؛
 • افزایش اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف خرد و کلان شهرهای جدید؛ شناسایی و تأمین ضرورت­های زیست شهری در شهرهای جدید؛
 • توانمندسازی شهروندان شهرهای جدید در حوزه­های مختلف؛
 • فراهم کردن بستر شکل­گیری هویت شهری در شهرهای جدید؛
 • فعال کردن فضاهای عمومی به منظور افزایش امکان شکل ­گیری تلاملات اجتماعی برای گروه ­های اجتماعی مختلف و بحث و گفت­گوهای همبستگی ­ساز در شهرهای جدید؛
 • فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای شهری شهرهای جدید.

برنامه­ها
به منظور تحقق این راهبردها، برنامه­ های ذیل ارائه می­گردد:
 • برنامه­ جامع نهادسازی در شهرهای جدید؛
 • برنامه­ جامع توانمندسازی نهادهای مدنی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت­های عمران شهر جدید؛
 • برنامه­ برپایی نظام بودجه­ریزی مشارکتی برای تحقق نظام­مند مشارکت محله­ای در توسعه­ی پایدار شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین و پایش سیاست­های اجتماعی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ برپایی نظام حمل و نقل برون شهری همگانی و سریع شهرهای جدید؛
 • برنامه­ جامع مدیریت بهره­برداری و اجرای طرح جامع شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تسهیل گری در حوزه­ی بهبود مهارت­های زندگی شهروندان شهرهای جدید؛
 • برنامه­ شکل­دهی سرمایه­ی نمادین در شهرهای جدید؛
 • برنامه­ فعال­سازی ظرفیت­های رسانه­ای محلی و خصوصی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین و اجرای فعالیت­های فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی و تفریحی در فضاهای عمومی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین طرح جامع ایجاد تنوع نقشی و تجهیز پارک­ها و فضاهای عمومی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ کاهش خطرپذیری شهروندان شهرهای جدید در فضاهای عمومی این شهرها.

طرح ۱:
نام طرح: برنامه­­ جامع نهادسازی در شهرهای جدید
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهرهای جدید، واگذاری نقش نهادهای مدنی در مدیریت شهری.


طرح ۲:
نام طرح: برنامه جامع توانمندسازی نهادهای مدنی شکل گرفته در شهرهای جدید
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهرهای جدید، توسعه­ی نقش نهادهای مدنی در مدیریت شهری شهرهای جدید.

طرح ۳:
نام طرح: تدوین برنامه جامع اطلاع رسانی شرکت­های عمران شهرهای جدید
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندادن به شرکت­های عمران شهر جدید، افزایش شفافیت عملکردی شرکت­های عمران شهرهای جدید.

طرح ۴:
نام طرح: برپایی نظام بودجه­ریزی مشارکتی برای تحقق ناظم­مند مشارکت محله­ای در توسعه پایدار شهرهای جدید
هدف طرح: برنامه­ریزی نظام­مند متناسب با نیازها و به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندادن شهرهای جدید، افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری.

طرح ۵:
نام طرح: برنامه تدوین و پایش سیاست­های اجتماعی مناسب برای شهرهای جدید
هدف طرح: تحقق مدیریت پاسخگو، بهبود وضعیت پایداری اجتماعی شهرهای جدید به طور برنامه­ریزی شده و نظام­مند، افزایش سطح اعتماد اجتماعی شهروندان شهرهای جدید.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه­ برپایی نظام حمل و نقل برون شهری همگانی و سریع
هدف طرح: برخورداری شهروندان شهرهای جدید از ضرورت­های زندگی اجتماعی، جلوگیری از جدایی گزینی، افزایش رونق و پویایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرهای جدید.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه­ جامع مدیریت بهره­­برداری و اجرای طرح­های جامع شهرهای جدید

هدف طرح: تأمین ضرورت­های زیست شهری برای شهروندان شهرهای جدید، فعال کردن فضاهای عمومی شهرهای جدید، فعال­سازی شهروندان شهرهای جدید.
طرح ۸:
نام طرح: برنامه­ تسهیل گری در حوزه­ی بهبود مهارت­های زندگی شهروندان شهرهای جدید
هدف طرح: توانمندسازی شهروندان در گروه­های مختلف اجتماعی، فعال­سازی و افزایش مشارکت شهروندان.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه­ شکل­دهی سرمایه­ی نامدین در تمامی شهرهای جدید
هدف طرح: فراهم کردن بستر لازم برای شکل گیری هویت جمعی بین شهروندان شهرهای جدید، افزایش انسجام اجتماعی و رضایت از زندگی بین شهروندان شهرهای جدید

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه­ فعال­سازی ظرفیت­های رسانه­ای محلی و خصوصی
هدف طرح: فراهم کردن بستر برای شکل گیری هویت جمعی بین شهروندان شهرهای جدید، افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل شهری.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه­ تدوین و اجرای فعالیت­های فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی و تفریحی در فضاهای عمومی شهرهای جدید
هدف طرح: فعال­سازی فضاهای عمومی شهرهای جدید، افزایش احساس تعلق به فضاهای شهری شهرهای جدید میان شهروندان این شهرها، فراهم آوردن بستر ضروری برای شکل­یابی و تقویت هویت جمعی بین شهروندان شهرهای جدید، افزایش و بهبود انسجام اجتماعی شهروندان شهرهای جدید.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه­ تدوین طرح جامع ایجاد تنوع نقشی و تجهیز پارک­ها و فضاهای عمومی
هدف طرح: فعال­سازی فضاهای عمومی شهرهای جدید، فراهم آوردن بستر مناسب برای برخورداری از زیست شهری در فضاهای عمومی شهرهای جدید، توسعه­ی انسجام و سرمایه­ی اجتماعی، جلوگیری از شکل گیری گروه­ های اجتماعی خاموش.

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه­ کاهش خطرپذیری شهروندان شهرهای جدید در فضاهای عمومی این شهرها
هدف طرح: فراهم آوردن بستر مناسب برای برخورداری از زیست شهری در فضاهای عمومی شهرهای جدید، افزایش احساس امنیت شهروندان شهرهای جدید، فراهم آوردن بستر ضروری برای جلب مشارکت اجتماعی.
 

کلیدواژه ها: شهرهای جدید | سند راهبردی | ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 669 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


درباره مؤسسه


 • به منظور پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی کشور، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و حقوقی مرتبط با توسعه در کشور و جامعه ایران «مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر»  با همت جمعی از اعضای هیات علمی کشور و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 11 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 39 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 32238 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 493 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | The Institute for Social Study and Research Iran Mehr

Designed & Developed by : Yektaweb