تحقق توسعه‌ی همه جانبه، مستمر و پایدار در کشور مستلزم شناخت­ وضعیت موجود، تعیین اهداف، ترسیم وضعیت مطلوب، اتخاذ استراتژی‌های مناسب، استخراج و سازمان‌دهی و بسیج منابع و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و مدیریت جامعه بر اساس قواعد و روش‌های عقلانی- علمی است و پژوهش مهم­ترین و مقدم­ترین گام اساسی در پیمودن مسیر توسعه‌ی همه جانبه و پایدار است. به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای پژوهشی کشور، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و حقوقی مرتبط با توسعه در کشور و جامعه‌ی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر با همت جمعی از اعضای هیات علمی کشور و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد.
 

 
  • <