سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی در میان خانواده های شاهد و ایثارگر

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
موضوع: سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی در میان خانواده های شاهد و ایثارگر
ناظر علمی: دکتر علیرضا محسنی تبریزی
مجری: دکتر سید رحیم ابوالحسنی
سال اجرا: ۱۳۸۹

چکیده:
نگاشته پیش رو، گزارش پژوهشی تحت عنوان «سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی» در میان آزادگان، جانبازان و اعضاء خانواده های شهید و ایثارگر است که در جامعه آماری شهر تهران به صورت پیمایشی در مراکز بنیاد شهید انجام گرفته است. پرسش این پژوهش این بوده است که وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی و ارتباط بین این دو در میان جامعه آماری مذکور چیست؟ فرضیه نیز این بوده است که هم سرمایه اجتماعی و هم مشارکت سیاسی در سطح متوسط و پایین تر از آن می باشد، ضمن آنکه متغیرهای جمعیت شناختی که موجب شکاف نسلی می شوند، یعنی سن و تحصیلات، رابطه ای معکوس با دو متغیر مذکور دارند، داده های این پژوهش با ابزار پرسشنامه در سطح جامعه نمونه آماری به تعداد ۱۵۸۷ نفر توسط پرسشگران بدست آمده و سپس اسختراج و تحلیل گردید، که متأسفانه فرضیات فوق تأیید شده اند. البته میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی نسبی است تقریباً کمتر از ۱۵% رفتار و مشارکت سیاسی را سرمایه اجتماعی تعیین می کند، و بقیه آن تحت تأثیر عوامل دیگری نظیر فرهنگ سیاسی و یا هویتی است.

واژگان کلیدیایثارگران، جانبازان، خانواده های شهدا، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، اعتماد
 

دفعات مشاهده: 3280 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد
زمینه: شهرسازی
نوع طرح: گراندد تئوری کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴
کارگزاری: شرکت های عمران شهرهای جدید
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر
کلید واژه های فارسی: شهر جدید هشتگرد، سند راهبردی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی

مقدمه
سند راهبردی و اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد یک برنامه ی کلان و یک پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ملاک عمل مدیریت شهر جدید هشتگرد قرار می گیرد. تهیه ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند متعهد به قانون شهرهای جدید -مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰- بوده و هماهنگ با سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهر جدید هشتگرد در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر به منظور تکریم