مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر- طرح های پژوهشی
کسب رتبه برترین در بخش طرح پژوهشی ششمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/25 | 
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر، با ارائه اثر علمی با عنوان طرح راهبردی مشارکت شهروندی در زیباسازی شهر تهران، برترین رتبه در بخش طرح پژوهشی ششمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری را کسب نمود.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر:
http://iranmehr.ac.ir/find-1.65.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب