مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر- سمینار و همایش ها
نخستین همایش ملی ایران امروز و چشم انداز آینده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/1 | 
گروه مطالعات تاریخ، علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر برگزار می کند:
نخستین همایش ملی ایران امروز و چشم انداز آینده
در محورهای زیر در خرداد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد:
- فرهنگی
- اجتماعی
- سیاسی
- اقتصادی
- مدیریت
تاریخ اعلام فراخوان عمومی جهت دریافت مقالات علمی: ۱ آبان ماه ۱۴۰۱
تاریخ برگزاری همایش: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر:
http://iranmehr.ac.ir/find-1.101.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب