سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی در میان خانواده های شاهد و ایثارگر

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
موضوع: سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی در میان خانواده های شاهد و ایثارگر
ناظر علمی: دکتر علیرضا محسنی تبریزی
مجری: دکتر سید رحیم ابوالحسنی
سال اجرا: ۱۳۸۹

چکیده:
نگاشته پیش رو، گزارش پژوهشی تحت عنوان «سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی» در میان آزادگان، جانبازان و اعضاء خانواده های شهید و ایثارگر است که در جامعه آماری شهر تهران به صورت پیمایشی در مراکز بنیاد شهید انجام گرفته است. پرسش این پژوهش این بوده است که وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی و ارتباط بین این دو در میان جامعه آماری مذکور چیست؟ فرضیه نیز این بوده است که هم سرمایه اجتماعی و هم مشارکت سیاسی در سطح متوسط و پایین تر از آن می باشد، ضمن آنکه متغیرهای جمعیت شناختی که موجب شکاف نسلی می شوند، یعنی سن و تحصیلات، رابطه ای معکوس با دو متغیر مذکور دارند، داده های این پژوهش با ابزار پرسشنامه در سطح جامعه نمونه آماری به تعداد ۱۵۸۷ نفر توسط پرسشگران بدست آمده و سپس اسختراج و تحلیل گردید، که متأسفانه فرضیات فوق تأیید شده اند. البته میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی نسبی است تقریباً کمتر از ۱۵% رفتار و مشارکت سیاسی را سرمایه اجتماعی تعیین می کند، و بقیه آن تحت تأثیر عوامل دیگری نظیر فرهنگ سیاسی و یا هویتی است.

واژگان کلیدیایثارگران، جانبازان، خانواده های شهدا، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، اعتماد
 

دفعات مشاهده: 688 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد
زمینه: شهرسازی
نوع طرح: گراندد تئوری کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴
کارگزاری: شرکت های عمران شهرهای جدید
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر
کلید واژه های فارسی: شهر جدید هشتگرد، سند راهبردی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی

مقدمه
سند راهبردی و اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد یک برنامه ی کلان و یک پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ملاک عمل مدیریت شهر جدید هشتگرد قرار می گیرد. تهیه ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند متعهد به قانون شهرهای جدید -مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰- بوده و هماهنگ با سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهر جدید هشتگرد در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهر و همچنین دست یابی به عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزه ی عمران، خدمات شهری، مسکن و ارائه ی خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهر است، دست یابی به این مهم و پیش برد آن به طور مؤثر و پایدار نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه های متولی درگیر در مدیریت این شهر و همچنین، همراهی و مشارکت شهروندان، سازمان های غیردولتی و گروه های مختلف اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلندمدت است.
در تدوین این سند با تکیه بر مطالعات تطبیقی از تجربیات شهرهای جدید کشورهای متخب در دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده شده است. همچنین، وضعیت موجود و چالش های فراوری شهر جدید هشتگرد با استفاده از روش های کمّی و کیفی ترسیم شده است. در این وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد در یک فرآیند نخبگی بر اساس چشم انداز اهداف آن ترسیم و سپس راهبردها و برنامه های دست یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در این شهر معرفی شده است.

اهداف کلان
اهداف سند در حوزه ی پیش گیری و حل مسئله عبارت اند از:
       ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی شهر جدید هشتگرد؛
       جذب جمعیت جویای آرامش و محیط زیست سالم؛
       برخورداری از هویت متمایز اما مکمل در مجموعه شهری تهران؛
       تبدیل شدن به مرکز اداری و خدماتی محدوده ی صنعتی غرب مجموعه شهری تهران؛
       توسعه ی بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد.

راهبردهای ارتفای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد
       فعال کردن فضاهای عمومی به جهت افزایش امکان شکل گیری تعاملات اجتماعی برای گروه های اجتماعی مختلف و تحقق گفت و گوهای همبستگی ساز در شهر جدید هشتگرد؛
       افزایش اعتماد اجتماعی بین شهروندان شهر جدید هشتگرد در سطوح مختلف خرد و کلان؛
       افرایش نقش پذیری نهادهای مدنی در شهر جدید هشتگرد؛
       تعریف فعالیت و برنامه های اجتماعی با استفاده از پتانسیل بخش اداری و صنعتی غرب مجموعه شهری تهران و فراهم کردن بستر شکل گیری هویت شهر جدید در تعامل با مجموعه شهری تهران؛
       فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای عمومی شهر جدید هشتگرد؛
       توانمندسازی شهروندان شهر جدید هشتگرد در حوزه های مختلف؛
       تدوین برنامه و سیاست اجتماعی در حوزه های مختلف برای شهر جدید هشتگرد و طراحی نظام پایش آن؛
       شناسایی و تأمین ضرورت های زیست شهری در شهر جدید هشتگرد.

برنامه های ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد
به منظور تحقق راهبردهای فوق، برنامه های زیر ارائه می شود:
       برنامه ی جامع اولویت بندی، اجرا و مدیریت بهره برداری از طرح جامع شعر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی در شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تأسیس خانه ی تشکل ها در شهر هشتگرد؛
       برنامه ی تأسیس اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی ایجاد و تقویت گروه های ورزشی و هنری و شرکت دادن آنها در مسابقات شهرستانی و استانی با نام شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در تمامی نقاط شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه های محلی و خصوصی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی توانمندسازی مدیران مجتمع های مسکونی به منظور جلب اعتماد، افزایش مشارکت و حساسیت ساکنین مجتمع ها نسبت به محیط زیست شهری؛
       برنامه ی جامع تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی جامع راه اندازی و فعالیت سرای محلات شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی احداث نماد شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی راه اندازی اداره ی ثبت احوال شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تهیه تقویم مناسبت ها و آیین های ملی و مذهبی ویژه ی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد.


طرح ۱:
نام طرح: برنامه ی جامع اولویت بندی، اجرا و مدیریت بهره برداری از طرح جامع شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: ارائه ی خدمات ضروری برای زیست شهری با در نظر گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی.

طرح ۲:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: برنامه ریزی نظام مند متناسب با نیازها و به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان شهر جدید هشتگرد.

طرح ۳:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندان به واگذاری های مختلف شرکت عمران شهر جدید هشتگرد.

طرح ۴:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی در شرما عمران شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: پیگیری مداوم و ساختاریافته ی تحقق پایداری اجتماعی شهر.

طرح ۵:
نام طرح: برنامه  تأسیس خانه ی تشکل ها در شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: توسعه ی مشارکت اجتماعی شهروندان، سامان یابی کنش و کنشگران اجتماعی، توسعه ی نقش شهروندان در مدیریت شهری.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه ی اتاق صاحبان حرف و صنوف و کارآفرینان شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: ایجاد فرصت های کاری و تنوع اقتصادی در شهر جدید هشتگرد؛ جلب مشارکت اجتماعی و استفاده از سرمایه های انسانی شهر جدید در ایجاد اشتغال؛ نظم دهی و سازماندهی به فعالیت های حوزه ی اشتغال در شهر، ایجاد فعالیت های حرفه ای و شغلی مرتبط با نقش تعریف شده برای شهر جدید هشتگرد در مجموعه شهری تهران.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه ی ایجاد و تقویت گروه های ورزشی و شرکت دادن آن ها در مسابقات مختلف با نام شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان به خصوص جوانان، افزایش هویت جمعی و پذیرش نقش اجتماعی در مجموعه شهری تهران

طرح ۸:
نام طرح: برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در تمامی نقاط شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: برقراری ارتباط سریع میان فاز های شهر جدید هشتگرد، ایجاد پیوستگی میان فازهای مختلف شهر.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: چرخش اطلاعات محلی در بین شهروندان و به وجود آمدن زمینه های ارتباط بیشتر بین شهروندان، جلب مشارکت شهروندان و شکل گیری هویت شهری.

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی مدیران مجتمع های مسکونی به منظور افزایش اعتماد و جلب مشارکت ساکنان و افزایش حساسیت آن ها نسبت به زیست شهری
هدف طرح: افزایش روابط میان همسایگان، بالا بردن میزان اعتماد میان آن ها و تبدیل آن ها به ساکنین فعال و مشارکت طلب.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه ی جامع تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: فعال شدن و سرزندگی عرصه های عمومی شهر جدید هشتگرد، افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان، افزایش حس تعلق و هویت جمعی و جذب ساکنان به شهر جدید هشتگرد، بهبود شاخص تنوع اقتصادی.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه ی جامع راه اندازی و فعالیت سرای محلات شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتکاعی شهروندان شهر جدید هشتگرد؛ تقویت احساس تعلق به مکان؛ افزایش اعتماد اجتماعی

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه ی احدث نماد شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: فراهم کردن بستر لازم برای شکل گیری هویت جمعی بین شهروندان شهر جدید هشتگرد، افزایش انسجام اجتماعی و حس تعلق بین شهروندان.

طرح ۱۴:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره ی ثبت احوال شهر جدید برای صدور شناسنامه به نام شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: ایجاد بستر ضروری برای شکل گیری احساس تعلق به مکان، توسعه ی هویت جمعی.

طرح ۱۵:
نام طرح: برنامه ی تهیه ی تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی خاص شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش احساس تعلق ساکنین، هویت دهی به ساکنین شهر جدید هشتگرد.

طرح ۱۶:
نام طرح: برنامه  ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: تلاش برای مبارزه با احساس محرومیت در طردشدگی میان ساکنین مسکن مهر.

دفعات مشاهده: 670 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 


مقدمه
سند راهبردی و اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند یک برنامه ی کلان و یک پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ملاک عمل مدیریت شهر جدید پرند قرار می گیرد. تهیه ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند مطابق با قانون شهرهای جدید -مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰- هماهنگ با سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهر جدید پرند در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهرها و همچنین دست یابی به عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزه ی عمران، خدمات شهری، مسکن و ارائه ی خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهرها استو دست یابی به این مهم و پیش برد آن به طور مؤثر و پایدار، نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه های متولی و درگیر در مدیریت این شهر و همچنین همراهی و مشارکت شهروندان، سازمام های غیردولتی و گروه های اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلندمدت است.
در تدوین این سند با تکیه بر مطالعات تطبیقی از تجربیات شهرهای جدید کشورهای منتخب در دو گروه توسعه یافته و درحال توسعه استفاده شده است. همچنین وضعیت موجود و چالش های فراوری شهر جدید پرند با استفاده از روش های کمی و کیفی ترسیم شده است. در این سند وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند در یک فرآیند تخبگی  بر اساس چشم انداز و اهداف آن ترسیم و سپس راهبردها و برنامه های دست-یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در این شهر معرفی شده است.
اهداف کلان
اهداف کلان سند در حوزه ی پیش گیری و حل مسئله عبارت اند از:
       ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی شهر جدید پرند؛
       برخورداری از هویت متمایز اما مکمل در مجموعه شهری تهران؛
       توسعه ی بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند؛
       نقش یابی شهر پرند در تعامل با فرودگاه امام خمینی به عنوان کانون پشتیبانی؛
       توسعه کاربردی های خدمات برتر و زیرساخت های پشتیبان آن.

راهبردهای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند
       فعال کردن فضاهای عمومی شهر جدید پرند به منظور افزایش امکان شکل گیری تعاملات اجتماعی برای گروه های اجتماعی مختلف و تحقق گفت و گو های همبستگی ساز؛
       افزایش اعتماد اجتماعی بین شهروندان شهر جدید پرند در سطوح مختلف خرد و کلان؛
       افزایش نقش پذیری نهادهای مدنی در شهر جدید پرند؛
       فراهم کردن بستر شکل گیری هویت شهری بین شهروندان شهر جدید پرند در تعامل با مجموعه شهری تهران؛
       شناسایی و تأمین ضرورت های زیست شهری در شهر جدید پرند؛
       فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای عمومی شهر جدید پرند؛
       تدوین برنامه و سیاست اجتماعی در حوزه های مختلف برای شهر جدید پرند و طراحی نظام پایش آن؛
       توانمندسازی شهروندان شهر جدید پرند در حوزه های مختلف.

برنامه های ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند
به منظور تحقق راهبردهای فوق، برنامه های زیر ارائه می گردد:
       برنامه ی تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربردی های مصوب در طرح جامع شهر جدید پرند بر اساس وضع موجود؛
       برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی شرکت عمران شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پرند؛
       برنامه ی طراحی و شناساندن نماد برای شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی ویژه ی شهر جدید پرند؛
       برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پرند؛
       برنامه ی جامع بهره برداری و معرفی کاروانسرای سنگی در کل مجموعه شهری تهران؛
       برنامه ی راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پرند؛
       برنامه ی کاهش خطرپذیری زنان و کودکان ساکن در محلات در حال ساخت شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید پرند؛
       برنامه ی توانمندسازی هیأت مدیره های مجتمع های ساختمانی شهر جدید پرند؛
       برنامه ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان شهر جدید پرند؛
       برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پرند؛
       برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پرند؛
       برنامه ی راه اندازی بازارچه های محلی در شهر جدید پرند؛
       برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پرند؛
       برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل ها در شهر جدید پرند.


طرح ۱:
نام طرح: برنامه ی جامع تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربری های مصوب در طرح جامع شهر جدید پرند بر اساس وضع موجود
هدف طرح: ارائه ی خدمات ضروری برای زیست شهری با در نظر گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی

طرح ۲:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره امور اجتماعی در شرکت عمران شهر جدید پرند
هدف طرح: پیگیری مداوم و ساختاریافته ی تحقق پایداری اجتماعی شهر.

طرح ۳:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پرند
هدف طرح: فراهم آوردن بستر مناسب برای  برنامه ریزی نظام مند متناسب با نیازها و خواست شهروندان شهر جدید، پرند، جلب مشارکت حداکثری شهروندان شهر جدید پرند.

طرح ۴:
نام طرح: برنامه ی طراحی و شناساندن نماد برای شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش هویت جمعی بین شهروندان شهر جدید پرند؛ افزایش مشارکت و همبستگی اجتماعی و شکل دهی به سرمایه ی نمادین.

طرح ۵:
نام طرح: برنامه ی تدوین تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی ویژه ی شهر جدید پرند
هدف طرح: هویت بخشی به شهروندان شهر جدید پرند، افزایش احساس تعلق و انسجام اجتماعی شهروندان شهر جدید پرند.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پرند
هدف طرح: برقراری ارتباط سریع میان فازهای شهر جدید پرند، ایجاد پیوستگی میان فازهای مختلف شهر، کاهش جدایی گزینی اجتماعی.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه ی معرفی کاروانسرای سنگی در کل مجموعه شهری تهران
هدف طرح: تقویت هویت جمعی شهروندان شهر جدید، پرند، شکل دادن به سرمایه ی نمادین برای شهر جدید پرند.

طرح ۸:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهر جدید؛ پرند؛ تقویت احساس تعلق به مکان.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه ی کاهش خطرپذیری زنان و کودکان ساکن محلات در حال ساخت در شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش احساس امنیت در بین زنان و کودکان ساکن در محلات در حال ساخت شهر جدید پرند.

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندان به واگذاری های مختلف شرکت عمران شهر جدید پرند.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی مدیران مجتمع های مسکونی  شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش روابط میان همسایگان، بالا بردن میزان اعتماد میان آن ها و تبدیل آن ها به ساکنین فعال و مشارکت طلب.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان
هدف طرح: ایجاد فرصت های کاری و تنوع اقتصادی در شهر جدید پرند؛ جلب مشارکت اجتماعی و استفاده از سرمایه های انسانی شهر جدید در ایجاد اشتغال؛ نظم دهی و سازماندهی به فعالیت های حوزه ی اشتغال در شهر، فعالیت های حرفه ای و شغلی مرتبط با نقش تعریف شده برای شهر جدید پرند در مجموعه شهری تهران.

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید پرند
هدف طرح: چرخش اطلاعات محلی در بین شهروندان، افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان، جلب مشارکت شهروندان و شکل گیری هویت شهری.

طرح ۱۴:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پرند
هدف طرح: فعال شدن و سرزندگی عرصه های عمومی شهر جدید پرند، افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان، افزایش حس تعلق و هویت جمعی و جذب ساکنان به شهر جدید پرند، بهبود شاخص تنوع اقتصادی.

طرح ۱۵:
نام طرح: برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان به خصوص جوانان، توسعه ی هویت جمعی

طرح ۱۶:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی بازارچه های محلی در شهر جدید پرند
هدف طرح: تأمین خدمات تجاری مورد نیاز شهروندان، افزایش تعاملات اجتماعی، افزایش گردش مالی درونی شهر.

طرح ۱۷:
نام طرح: برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پرند
هدف طرح: کاهش احساس محرومیت و طردشدگی در بین ساکنان مسکن مهر، افزایش احساس تعلق به مکان در بین ساکنان مسکن مهر.

طرح ۱۸:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل ها در شهر جدید پرند
هدف طرح: توسعه ی مشارکت اجتماعی شهروندان، سامان یابی کنش ها و کنشگران اجتماعی، توسعه ی نقش شهروندان در مدیریت شهری.

طرح ۱۹:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره ی ثبت احوال شهر جدید پرند برای صدور شناسنامه به نام این شهر
هدف طرح: ایجاد بستر ضروری برای شکل گیری احساس تعلق به مکان، توسعه ی هویت جمعی.
 

دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس
زمینه: شهرسازی
کد: .......
نوع طرح: گراندد تئوری کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴
محل نگهداری: 
کارگزاری: شرکت های عمران شهرهای جدید
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر
کلید واژه های فارسی: شهر جدید پردیس، سند راهبردی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی


مقدمه
سند راهبردی و اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر پردیس یک برنامه ی کلان و یک پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ملاک عمل مدیریت شهر پردیس قرار می گیرد. تهیه  ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند مطابق با قانون شهرهای جدید- مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰- و هماهنگ با سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهر پردیس در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهر و همچنین دست یابی به عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزه  ی عمران، خدمات شهری مسکن و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهرها است، دست یابی به این مهم و پیش برد آن به طور مؤثر و پایدار نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه های متولی و درگیر در مدیریت این شهر و همچنین همراهی و مشارکت شهروندان، سازمان های غیردولتی و گروه های مختلف اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلندمدت است.
در تدوین این سند با تکیه بر مطالعات تطبیقی از تجربیات شهرهای جدید کشورهای منتخب در دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده شده است. همچنین وضعیت موجود و چالش های فراوری شهر جدید پردیس با استفاده از روش های کمّی و کیفی ترسیم شده است. در این سند وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس در یک فرآیند نخبگی بر اساس چشم انداز و اهداف آن ترسیم و سپس راهبردها و برنامه های دست یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در این شهر معرفی شده است.

اهداف کلان
اهداف سند در حوزه ی پیش گیری و حل مسئله عبارت اند از:
•    ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی شهر جدید پردیس؛
•    برخورداری از هویت متمایز اما مکمل در مجموعه شهری تهران؛
•    توسعه ی بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگکی شهر جدید پردیس؛
•    جذب مراکز تحقیقاتی مختلف به منظور بازگشایی دفتری فعال در پارک علم و فناوری پردیس؛
•    جذب توریست با انجام فعالیت های محیط زیستی برای حفظ طبیعت و محیط زیست شهرستان پردیس و افزایش امکانات توریستی.

راهبردهای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس
•    فعال کردن فضاهای عمومی به جهت افزایش امکان شکل گیری تعاملات اجتماعی برای گروه های اجتماعی مختلف و تحقق گفت و گوهای همبستگی ساز در شهر جدید پردیس؛
•    افزایش اعتماد اجتماعی بین شهروندان شهر جدید پردیس در سطوح مختلف خرد و کلان؛
•    افزایش نقش پذیری نهادهای مدنی در شهر جدید پردیس؛
•    شناسایی و تأمین ضرورت های زیست شهری در شهر جدید پردیس؛
•    فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای عمومی شهر جدید پردیس؛
•    توانمندسازی شهروندان شهر جدید پردیس در حوزه های مختلف؛
•    تدوین و پایش برنامه و سیاست اجتماعی برای شهر جدید پردیس.

برنامه های ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس
به منظور تحقق راهبردهای فوق، برنامه های زیر ارائه میگردد:
•    برنامه ی تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربری های مصوب در طرح جامع شهر جدید پردیس بر اساس وضع موجود؛
•    برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛
•    برنامه  ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی برجسته سازی و معرفی زبان تاتی به عنوان بخشی از پیشینه ی فرهنگی حوزه ی سکونتی پردیس؛
•    برنامه ی راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توانمندسازی ساکنین اولیه ی شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توانمندسازی هیأت مدیره های مجتمع های ساختمانی شهر جدید پردیس؛
•    برنامه  ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توانمندسازی زنان محلات شهر پردیس؛
•    برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل های شهر جدید پردیس.

طرح ۱:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پردیس
هدف طرح: برنامه ریزی نظام مند متناسب با نیازها و به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان شهر جدید پردیس.

طرح ۲:
نام طرح: برنامه ی تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربری های مصوب در طرح های جامع شهر جدید پردیس بر اساس وضع موجود
هدف طرح: ارائه  ی خدمات ضروری برای زیست شهری با در نظر گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی.
طرح ۳:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداری امور اجتماعی شرکت عمران شهر جدید پردیس
هدف طرح: پیگیری مداوم و ساختاریافته ی تحقق پایداری اجتماعی شهر.

طرح ۴:
نام طرح: برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پردیس
هدف طرح: برقراری ارتباط سریع میان فازهای شهر جدید پردیس، ایجاد پیوستگی میان فازهای مختلف شهر، کاهش جدایی گزینی اجتماعی.
طرح ۵:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل ها در شهر جدید پردیس
هدف طرح: توسعه ی مشارکت اجتماعی شهروندان، سامان یابی کنش ها و کنشگران اجتماعی، توسعه ی نقش شهروندان در مدیریت شهری.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس 
هدف طرح: تلاش برای مبارزه با احساس محرومیت و طردشدکی میان ساکنین مسکن مهر.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه ی تدوین تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی خاص شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش احساس تعلق ساکنین، هویت دهی به ساکنین شهر جدید پردیس.

طرح ۸:
نام طرح: برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی شهر جدید پردیس
هدف طرح: چرخش اطلاعات محلی در بین شهروندان و به وجود آمدن زمینه های ارتباط بیشتر بین شهروندان، جلب مشارکت شهروندان و شکل گیری هویت شهری.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه ی جامع نظام اطلاع رسانی شرکت عمران شهر پردیس
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندان به واگذاری های مختلف شرکت عمران شهر جدید پردیس.

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پردیس
هدف طرح: فعال شدن و سرزندگی عرصه های عمومی شهر جدید پردیس، افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان، افزایش حس تعلق و هویت جمعی و جذب ساکنان به شهر جدید پردیس، بهبود فعالیت های اقتصادی.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان در شهر جدید پردیس
هدف طرح: ایجاد فرصت های کاری و تنوع اقتصادی در شهر جدید پردیس؛ جلب مشارکت اجتماعی و استفاده از سرمایه های انسانی شهر جدید در ایجاد اشتغال؛ نظم دهی و سازماندهی به فعالیت های حوزه ی اشتغال در شهر، ایجاد فعالیت های حرفه ای و شغلی مرتبط با نقش تعریف شده برای شهر جدید پردیس در مجموعه شهری تهران.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه ی جامع راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهر جدید پردیس، تقویت احساس تعلق به مکان و افزایش اعتماد اجتماعی.

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان به خصوص جوانان، افزایش هویت جمعی و پذیرش نقش اجتماعی مجموعه شهری تهران.

طرح ۱۴:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی زنان محلات شهر پردیس
هدف طرح: تبدیل زنان به شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر، بالا بردن حساسیت زنان نسبت به محیط زندگی شان.

طرح ۱۵:
نام طرح: برنامه ی طراحی و شناساندن نماد برای شهر جدید پردیس
هدف طرح: به کارگیری ظرفیت های موجود در حوزه ی هنری شهر جدید پردیس، ایجاد هویت از طریق ساخت نماد شهری.

طرح ۱۶:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی ساکنین اولیه ی شهر جدید پردیس
هدف طرح: متشکل کردن ساکنین اولیه شهر جدید پردیس

طرح ۱۷:
نام طرح: برنامه ی برجسته سازی و معرفی زبان تاتی به عنوان بخشی از پیشینه ی فرهنگی حوزه ی سکونتی پردیس
هدف طرح: ایجاد هویت برای شهر جدید پردیس، کمک به شکل یافتن سابقه ی فرهنگی برای شهر جدید پردیس.

طرح ۱۸:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی هیأت مدیره های مجتمع های ساختمانی شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش روابط میان همسایگان، بالا بردن میزان اعتماد میان آن ها و تبدیل آن ها به ساکنین فعال و مشارکت طلب. 

دفعات مشاهده: 681 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید
زمینه: شهرسازی
نوع طرح: گراندد تئوری کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴
کارگزاری: شرکت­های عمران شهرهای جدید
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر
کلید واژه های فارسی: شهرهای جدید، سند راهبردی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی


مقدمه
سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، یک برنامه­ کلا و یک­پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه­ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، ملاک عمل مدیریت شهرهای جدید قرار می­گیرد. تهیه­ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند متعهد به قانون شهرهای جدید مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰ بوده و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهرهای جدید در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی، به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست­یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهرها و همچنین دست­یابی به عدالت اجتماعی - به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» - تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید مستلزم اتخاذ سیاست­های چند وجهی در حوزه­ی عمران، خدمات شهری، مسکن و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهرها است؛ دستیابی به این مهم و پیش­برد آن به طور مؤثر و پایدار نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه­های متولی و درگیر در مدیریت این شهرها و همچنین همراهی و مشارکت شهروندان، سازمان­های غیردولتی و گروه­های مختلف اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلند مدت است.
در تدوین این سند، با تکیه بر مطالعات تطبیقی، از تجربیان شهرهای جدید کشورهای منتخب در دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده شده است. همچنین وضعیت موجود و چالش­های فراوری شهرهای جدید با استفاده از روش­های کمی و کیفی در شهرهای منتخب ترسیم شده است. در این سند، وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، در یک فرآیند نخبگی، بر اساس چشم انداز و اهداف آن­ها ترسیم و سپس راهبردها و برنامه­های دست­یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید معرفی شده است.

اهداف کلان
اهداف سند در حوزه­ پیش­گیری و حل مسئله عبارت­اند از:
 • ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی؛
 • برخورداری از هویت متمایز اما مکمل مادرشهر؛
 • توسعه­ بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید.

راهبردهای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید
 • افزایش نقش­ پذیری نهادهای مدنی در شهرهای جدید؛
 • افزایش اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف خرد و کلان شهرهای جدید؛ شناسایی و تأمین ضرورت­های زیست شهری در شهرهای جدید؛
 • توانمندسازی شهروندان شهرهای جدید در حوزه­های مختلف؛
 • فراهم کردن بستر شکل­گیری هویت شهری در شهرهای جدید؛
 • فعال کردن فضاهای عمومی به منظور افزایش امکان شکل ­گیری تلاملات اجتماعی برای گروه ­های اجتماعی مختلف و بحث و گفت­گوهای همبستگی ­ساز در شهرهای جدید؛
 • فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای شهری شهرهای جدید.

برنامه­ها
به منظور تحقق این راهبردها، برنامه­ های ذیل ارائه می­گردد:
 • برنامه­ جامع نهادسازی در شهرهای جدید؛
 • برنامه­ جامع توانمندسازی نهادهای مدنی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت­های عمران شهر جدید؛
 • برنامه­ برپایی نظام بودجه­ریزی مشارکتی برای تحقق نظام­مند مشارکت محله­ای در توسعه­ی پایدار شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین و پایش سیاست­های اجتماعی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ برپایی نظام حمل و نقل برون شهری همگانی و سریع شهرهای جدید؛
 • برنامه­ جامع مدیریت بهره­برداری و اجرای طرح جامع شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تسهیل گری در حوزه­ی بهبود مهارت­های زندگی شهروندان شهرهای جدید؛
 • برنامه­ شکل­دهی سرمایه­ی نمادین در شهرهای جدید؛
 • برنامه­ فعال­سازی ظرفیت­های رسانه­ای محلی و خصوصی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین و اجرای فعالیت­های فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی و تفریحی در فضاهای عمومی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ تدوین طرح جامع ایجاد تنوع نقشی و تجهیز پارک­ها و فضاهای عمومی شهرهای جدید؛
 • برنامه­ کاهش خطرپذیری شهروندان شهرهای جدید در فضاهای عمومی این شهرها.

طرح ۱:
نام طرح: برنامه­­ جامع نهادسازی در شهرهای جدید
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهرهای جدید، واگذاری نقش نهادهای مدنی در مدیریت شهری.


طرح ۲:
نام طرح: برنامه جامع توانمندسازی نهادهای مدنی شکل گرفته در شهرهای جدید
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهرهای جدید، توسعه­ی نقش نهادهای مدنی در مدیریت شهری شهرهای جدید.

طرح ۳:
نام طرح: تدوین برنامه جامع اطلاع رسانی شرکت­های عمران شهرهای جدید
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندادن به شرکت­های عمران شهر جدید، افزایش شفافیت عملکردی شرکت­های عمران شهرهای جدید.

طرح ۴:
نام طرح: برپایی نظام بودجه­ریزی مشارکتی برای تحقق ناظم­مند مشارکت محله­ای در توسعه پایدار شهرهای جدید
هدف طرح: برنامه­ریزی نظام­مند متناسب با نیازها و به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندادن شهرهای جدید، افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری.

طرح ۵:
نام طرح: برنامه تدوین و پایش سیاست­های اجتماعی مناسب برای شهرهای جدید
هدف طرح: تحقق مدیریت پاسخگو، بهبود وضعیت پایداری اجتماعی شهرهای جدید به طور برنامه­ریزی شده و نظام­مند، افزایش سطح اعتماد اجتماعی شهروندان شهرهای جدید.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه­ برپایی نظام حمل و نقل برون شهری همگانی و سریع
هدف طرح: برخورداری شهروندان شهرهای جدید از ضرورت­های زندگی اجتماعی، جلوگیری از جدایی گزینی، افزایش رونق و پویایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرهای جدید.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه­ جامع مدیریت بهره­­برداری و اجرای طرح­های جامع شهرهای جدید

هدف طرح: تأمین ضرورت­های زیست شهری برای شهروندان شهرهای جدید، فعال کردن فضاهای عمومی شهرهای جدید، فعال­سازی شهروندان شهرهای جدید.
طرح ۸:
نام طرح: برنامه­ تسهیل گری در حوزه­ی بهبود مهارت­های زندگی شهروندان شهرهای جدید
هدف طرح: توانمندسازی شهروندان در گروه­های مختلف اجتماعی، فعال­سازی و افزایش مشارکت شهروندان.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه­ شکل­دهی سرمایه­ی نامدین در تمامی شهرهای جدید
هدف طرح: فراهم کردن بستر لازم برای شکل گیری هویت جمعی بین شهروندان شهرهای جدید، افزایش انسجام اجتماعی و رضایت از زندگی بین شهروندان شهرهای جدید

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه­ فعال­سازی ظرفیت­های رسانه­ای محلی و خصوصی
هدف طرح: فراهم کردن بستر برای شکل گیری هویت جمعی بین شهروندان شهرهای جدید، افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل شهری.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه­ تدوین و اجرای فعالیت­های فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی و تفریحی در فضاهای عمومی شهرهای جدید
هدف طرح: فعال­سازی فضاهای عمومی شهرهای جدید، افزایش احساس تعلق به فضاهای شهری شهرهای جدید میان شهروندان این شهرها، فراهم آوردن بستر ضروری برای شکل­یابی و تقویت هویت جمعی بین شهروندان شهرهای جدید، افزایش و بهبود انسجام اجتماعی شهروندان شهرهای جدید.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه­ تدوین طرح جامع ایجاد تنوع نقشی و تجهیز پارک­ها و فضاهای عمومی
هدف طرح: فعال­سازی فضاهای عمومی شهرهای جدید، فراهم آوردن بستر مناسب برای برخورداری از زیست شهری در فضاهای عمومی شهرهای جدید، توسعه­ی انسجام و سرمایه­ی اجتماعی، جلوگیری از شکل گیری گروه­ های اجتماعی خاموش.

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه­ کاهش خطرپذیری شهروندان شهرهای جدید در فضاهای عمومی این شهرها
هدف طرح: فراهم آوردن بستر مناسب برای برخورداری از زیست شهری در فضاهای عمومی شهرهای جدید، افزایش احساس امنیت شهروندان شهرهای جدید، فراهم آوردن بستر ضروری برای جلب مشارکت اجتماعی.
 

دفعات مشاهده: 668 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارزشیابی کتابچه ­های پنجگانه آموزشی با رویکرد یاددهی و یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش­ های سنتی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان گزارش نهایی طرح: ارزشیابی کتابچه ­های پنجگانه آموزشی (چگونگی رفتار با نوجوانان، رفتار با کودکان زیر ۶ سال، دوران بلوغ فصل شکفتن، بهداشت دختران، زنان نوزادان و پدر، مادر، چرا فرزند پسر) با رویکرد یاددهی و یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش­ های سنتی
زمینه: آموزش کودکان
نوع طرح: طرح از نوع تحقیقات کاربردی است
تاریخ اجرا: بهمن ۱۳۸۴
محل نگهداری: سازمان نهضت سواد آموزی
محقق: دکتر خسرو رشید
ناظر: علی ابراهیمیان هادی کیاشری
کلید واژه ­های فارسی: ارزشیابی، یادگیری و مشارکتی، آموزش سنتی، کتابچه آموزشی، نوجوانان، کودکان، بلوغ، بهداشت، دختران، پسران، زنان

هدف کلی تحقیق:
هدف کلی تحقیق حاضر ارزشیابی دوره های آموزشی کتابچه­های آموزشی پنجگانه چگونگی رفتار با نوجوانان، رفتار با کودکان زیر ۶ سال، دوران بلوغ (فصل شکفتن)، بهداشت دختران، زنان و نوزادان و پدر، مادر، چرا فرزند پسر؟ نهضت سواد آموزی مبتنی بر یاددهی و یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش آموزش سنتی از نظر تأثیر بر یادگیری، انگیزه، عزت نفس، مشارکت در بحث کلاسی و قابلیت کاربرد آموخته هاست.

سؤالات تحقیق:
سه سؤال اصلی در پژوهش حاضر مطرح بود که عبارتند از:
۱-تا چه اندازه اهداف روش­های یاددهی و یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش­های سنتی در دوره­های آموزشی کتابچه­های پنجگانه وجود داشته است؟
۲-میزان پایداری یادگیری­های اجیاد شده در شرکت کنندگاه دوره­های آموزشی پنجگانه، از طریق روش­های یاددهی و یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش­های سنتی و سخنرانی چگونه است؟
۳-میزان قابل کاربرد بودن آموخته های دوره­های آموزشی مبتنی بر یاددهی و یادگیری مشارکتی در مقایسه با دوره­های آموزشی عادی قبلی، با توجه به نظرات شرکت­کنندگان دوره­های آموزشی پنچگانه چگونه بوده است؟

یافته های تحقیق:
نتایج بدست آمده نشان داد که مخاطبان و آموزشیاران معتقد بودند که روش آموزش مشارکتی بیش از روش آموزش سنتی فرصت بحث و مشارکت را در کلاس برای مخاطبان فراهم می­کند. همچنین در روش آموزش مشارکتی در مقایسه با روش آموزش سنتی، مخاطبان بیشتر به حل مسئله تشویق می­شوند، بیشتر در بحث های کلاسی مشارکت می­کنند و اظهار نظر می­کنند، بیشتر در یادگیری درس­ها به هم کمک می­کنند. در کنار آن میزان عزت نفس و علاقه مخاطبانی که با روش مشارکتی آموزش دیده بودند بیش از مخاطبانی بود که با روش سنتی آموزش دیده بودند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که میزان پایداری یادگیری ایجاد شده در مخاطبانی که با روش مشارکتی آموزش دیده بودند، کمتر از مخاطبانی بود که با روش سنتی آموزش دیده بودند. همچنین مخاطبان میزان قابل کاربرد بودن آموخته­های روش آموزش مشارکتی را بالاتر و بیشتر از روش آموزش سنتی میدانستند.

دفعات مشاهده: 677 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نظر جوانان نسبت به برنامه­ های رسمی دولت در حوزه ازدواج با تأکید صندوق مهر رضا (ازدواج دانشجویی)

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: نظر جوانان نسبت به برنامه­ های رسمی دولت در حوزه ازدواج با تأکید صندوق مهر رضا (ازدواج دانشجویی)
زمینه: ازدواج دانشجویی
نوع طرح: پیمایشی کمی
تاریخ اجرا: ۱۳۸۷
تهیه و تدوین: دکتر سید رحیم ابوالحسنی
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
کلید واژه های فارسی: صندوق مهر رضا، ازدواج دانشجویی، دولت

اهمیت و ضرورت پژوهش:
با توجه به ترکیب جمعیتی ایران که اکثریت آن را جوانان تشکیل می­دهند، و با توجه به اینکه در فرهنگ دینی کشورمان سلامت اجتماعی جوانان و تشکیل خانواده از اهمیت اساسی برخوردار است، و با توجه به تهاجم فرهنگی غرب که محور آن را اعتیاد و فساد اخلاقی تشکیل می­دهد و هدف آن نیز جوانان هستند، کنترل و مهار این فرایند مخرب در این برهه زمانی از ضروریات می­باشد.
یکی از مکانیزم­های مؤثر برای مهار آسیب­های اجتماعی، رواج ازدواج و تشکیل خانواده است. اما با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه، این امر مستلزم مساعدت و ایجاد انگیزه­های لازم می­باشد که اعطای تسهیلات یکی از عوامل این موضوع است. اما اثربخشی هرگونه سیاستی مستلزم نگرش مثبت جامعه هدف آن می­باشد، لهذا باید قبل از اتخاذ سیاست­ها و نیز هنگام اجرای آن، افکار عمومی را پیرامون آن سنجید که هم کاستی­ها را جبران نمود و هم به تصحیح فرایند­خای ناصحیح پرداخت.
اعطای تسهیلات ازدواج نیز اگر متناسب با افکار عمومی نباشد و جوانان نسبت به اصل موضوع و فرایندهای اجرای آن تلقی مثبت نداشته باشند و یا اینکه نسبت به فرایند اجرای آن انتقادات جدی داشته باشند، مطمئناً سیاستگذاران به اهداف خود نمی­رسند، لهذا باید پژوهش علمی در خصوص سنجش نگرش جوانان و جامعه هدف پیرامون موضوع انجام گیرد تا تحلیلی از کارنامه و نیز بازنگری لازم در آینده به عمل آید.

کاربرد و نتایج پژوهش:
از نتایج این پژوهش تمامی دستگاه­های مسئول می­توانند در سیاست­گذاری و تصحیح فرایند اجرایی استفاده نمایند. نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، دستگاه­های اجرایی و سازمان­های تبلیغاتی می­توانند از نتایج پژوهش بهره­مند شوند.
در مجموع باید گفت که اصل این طرح یک امر مطلوب و ضروری به نظر جوانان می­باشد، اما دیدگاه جوانان نسبت به دولت و هدف و قصد و نیت آن منفی است، که این نگرش در ارزیابی آنان پیرامون عملکرد و کارکردها بسیار تأثیرگذار است. منشأ ارزیابی عملکرد و کارکردهای دولت ریشه در میزان مشروعیت و مقبولیت آن در نزد جامعه دارد نه ریشه در خورد عملکردها و کارکردها. ملت به تناسب توقع و سطح انتظارات خود از مقامات و دولت، آن را مورد ارزیابی قرار می­دهند. اینگونه طرح­ها در دراز مدت حلال مشروعیت و مقبولیت نیستند، بلکه برای ایجاد رضایت­مندی و یا مقبولیت باید مسیر­های دیگری را طی نمود.
 

دفعات مشاهده: 676 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارکردهای تشکل ­های دانشجویی دانشگاه ­های تهران

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: کارکردهای تشکل­های دانشجویی دانشگاه­های تهران
زمینه: تشکل­های دانشجویی
نوع طرح: پیمایشی کمی و کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۸۹
تهیه و تدوین: دکتر سید رحیم ابوالحسنی
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
کلید واژه های فارسی: کارکرد تشکل­ دانشجویی دانشگاه تهران

ضرورت و اهمیت پژوهش:
شناخت جامعه دانشجویی، شناخت بخشی از جامعه فعال و مولد ایران است. اگر جامعه شناسان و انسان شناسان به عنوان یک علاقه دیرینه به دنبال جوامع کوچک یا یک نهاد تیپیک برای مطالعه و تعیمی بوده­اند، اکنون نیز این علاقه به اشکال مختلف وجود دارد. از لحاظ علمی شناخت تشکل­های دانشجویی که در ادبیات جامعه شناسی، ذیل گروه­های داوطلبانه و خودیار مورد مطالعه قرار می­گیرند شناخت گسترده و وسیعی از نیروهای مدرن، مولد و برنامه ریز جامعه ایرانی است. شناخت خصوصیات و ویژگی­های این تشکل­ها با لحاظ کردن تنوع موجود در آن­ها می­تواند به روشن شدن دورنمای مهمی از جامعه ایرانی کمک کند. از لحاظ کاربردی شناخت تشکل های دانشجویی، در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و هنری دورنمای تحولات این حوزه­ها را در جامعه ترسیم می­کند. این شناخت، هم برای مدیریت دانشگاه­ها و هم برای سیاستگزاران و برنامه ریزان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به تأثیرگذاری رویکردهای این تشکل­ها در فضای اجتماعی، سبب روشنگری هرچه بیشتر می­شود.
به جز دو ضرورت عنوان شده در سطور پیش گفته، این مطالعه از آن نظر اهمیت قابل توجهی دارد که با شناسایی علایق، رویکردها و روش­های نهفته در این تشکل ها کمک فراوانی برای بارورتر کردن فضای دانشگاهی ایران در جهت رشد علمی، فرهنگی، سیاسی و هنری خواهد داشت به شکلی که دست اندرکاران امور دانشگاهی شاخص­های عینی تری برای درک فضای دانشجویی و برنامه­ریزی در حوزه های مختلف آن داشته باشند.
از نقطه نظر دانشگاهی، بررسی کارکردهای مثبت و منفی این تشکل­ها برای محیط دانشگاهی و نظام سیاسی بطور شایانی به طراحی وضعیتی کمک خواهد کرد که همه انواع تشکل­های دانشجویی بدون ایجاد اختلال برای محیط آموزشی دانشگاه­ها امکان فعالیت پیدا کنند و پیامدهای سیاسی فعالیت­های آن­ها به نوعی بارور کننده شعور و آگاهی سیاسی دانشجویان و جامعه باشد. فهم علمی و دقیق تشکل­های دانشجویی برای مدیران و معاونان و رؤسای دانشگاه­ها و وزارتخانه می­تواند حاوی امکانات بسیاری از لحاظ آموزشی، اداری و فرهنگی باشد. بارورتر کردن وضعیت آموزشی دانشگاه­ها با توجه به نیازهای دانشجویان، تاثیرگذاری فرهنگی بر دانشجویان و جذب فرهنگی آنان و لزوم تسریع در انجام امور اداری از کانال تشکل­های دانشجویی بسیار کم هزینه تر و موثر تر از راهکارهای مبتنی بر بوروکراسی اداری است. دانشگاه­ها می­توانند با درک درست این تشکل­ها همکاری مثبتی در جهت فعال سازی بیشتر محیط دانشگاهی بعمل آورند که این تحقیق با بررسی زوایای فعالیت و کارکردهای این تشکل­ها، این مولفه ها و کارکردها را ارائه خواهد کرد.

بخش اول: کارکردها و پیامد های صنفی مشتمل بر مواد زیر است:
۱-کارکردهای رفاهی
۲-کارکردهای آموزشی و علمی
۳-کارکردهای مربوط به توسعه فردی
۴-پر کردن خلاء بین دانشگاه و جامعه

بخش دوم: کارکردها و پیامدهای اجتماعی مشتمل بر مواد زیر است:
۱-ایجاد و تقویت هویت جمعی و هم ذات پنداری
۲-تقویت روحیه همکاری و کار گروهی
۳-از میان رفتن تضادها و اختلافات در میان اعضاء یک تشکل

بخش سوم: کارکردهای فرهنگی و ایدئولوژیک مشتمل بر مواد زیر است:

۱-میزان موفقیت فعالیت تشکل­ها در دور ساختن دانشجویان از تک ساحتی شدن
۲-تحول نحوه تفکر و اندیشیدن
۳-کارکرد تشکل­ها در ایجاد گفتمان­های مختلف

بخش چهارم: کارکردهای آشکار و پنهان (به طور مثال کارکردهای آشکار انجمن علمی، کارکردهای پنهان بسیج و...)

بخش پنجم: کارکردهای مثبت و منفی در تشکل­های دانشجویی (به طور مثال کارکردهای منفی انجمن اسلامی، کارکردهای مثبت کانون فرهنگی و...)

بخش ششم: مشکلات و موانع تشکل­های دانشجویی (به طور مثال مشکلات مدیریتی، مشکلات مالی و...)
 

دفعات مشاهده: 676 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی میزان اثربخشی آموزش ­های تابعی ویژه کشاورزان کم­ سواد مرد روستایی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: بررسی میزان اثربخشی آموزش­های تابعی ویژه کشاورزان کم­ سواد مرد روستایی
زمینه: سوادآموزی
نوع طرح: کاربردی
تاریخ اجرا: ۸۵-۱۳۸۴
محل نگهداری: سازمان نهضت سوادآموزی
محقق: فریبا دادگران­فر
ناظر: علی ابراهیمیان هادی کیاشری
کلید واژه­های فارسی: آموزش­های تابعی کشاورزی - آموزش بزرگسالان اثربخشی آموزشی ارزشیابی آموزشی

اهداف کلی طرح
بررسی میزان اثربخشی آموزش­های تابعی کشاورزی در زمینه توانمندسازی کشاورزان روستایی از طریق آموزش و ارائه روش­های صحیح کشاورزی و توسعه آگاهی­های کاربردی آنان و نیز غنی­سازی محیط­های آموزشی مراکز یادگیری

سؤالات تحقیق
۱-آیا طرح آموزش­های تابعی کشاورزی توانسته است مهارت کشاورزان را در استفاده از روش­های صحیح کشاورزی افزایش دهد؟
۲-آیا طرح آموزش­های تابعی کشاورزی متناسب با نیازها و مسائل مبتلا به کشاورزان روستایی برنامه­ریزی شده است؟
۳-نظر و دیدگاه آموزشیاران نسبت به طرح آموزش های تابعی و محتوای کتاب­های درسی و فیلم­های آموزشی چه می­باشد؟
۴-در اجرای بسته­های آموزشی طرح آموزش­های تابعی، آموزشیاران و مجریان طرح با چه مشکلاتی مواجه بوده ­اند؟
۵-در برنامه­ریزی­ها و فرآیند آموزش­های تابعی کشاورزی، اصول آموزش بزرگسالان تا چه حد مد نظر بوده و رعایت شده است؟

نتیجه گیری

از جمع بندی اطلاعات حاصله از این تحقیق نتایج زیر حاصل می­شود:
۱-طرح آموزش های تابعی توانسته است از طریق آموزش روش­های صحیح کشاورزی در توانمند سازی مخاطبان تاثیر زیادی داشته باشد.
۲-آموزش­های ارائه شده در افزایش مهارت حرفه­ای مخاطبین (آموزشگیران) تاثیرگذار بوده است.
۳-آموزش­های ارائه شده مهارت مخاطبین را در زمینه مبارزه با علف­های هرز افزایش داده است.
۴-آموزش­های ارائه شده مهارت مخاطبان در خصوص راه­های زراعی مبارزه با علف­های هرز را ارتقاء بخشیده است.
۵-برنامه­های آموزشی اجرا شده مخاطبان را با روش­های صحیح آبیاری آشنا کرده است.
۶-مخاطبین پس از گذراندن آموزش­ها با ویژگی­های مواد غذایی پرمصرف و کم­مصرف آشنا شده­اند.
۷-آموزش­های ارائه شده مهارت در روش­های صحیح مصرف کودهای ازت دارو دارای روی را در مخاطبین ایجاد کرده است.
۸-مخاطبین پس از گذراندن دوره­های آموزشی با نحوه کاشت، آبیاری، آفت­ها و زمان برداشت محصول پسته آشنا شده­اند.
۹-آموزش­های ارائه شده در خصوص توسعه و گسترش دانش و آگاهی­های مخاطبان تاثیر زیادی داشته است.
۱۰-برنامه­های آموزشی توانسته است دانش حرفه­ای آموزشگیران را افزایش دهد.
۱۱-آموزش­های ارائه شده با نیازهای حرفه­ای مخاطبین (آموزشگیران) تناسب زیادی داشته است.
۱۲-مطالب درسی ارائه شده برای آموزشگیران مفید بوده است.
۱۳-بسته­های آموزشی در کاهش مشکلات حرفه­ای و شغلی آموزشگیران تاثیرگذار بوده است.
۱۴-در برنامه ریزی های آموزشی صورت گرفته به نیازهای واقعی مخاطبین توجه زیادی شده است.
۱۵-آموزش­های عملی ارائه شده متناسب با نیازهای مخاطبان بوده است.
۱۶-برنامه­های آموزشی تابعی موفق ارزیابی شده است.
۱۷-اجرای طرح آموزش­های تابعی در توسعه و گسترش دانش و آگاهی­های کاربرد آموزشگیران تاثیر زیادی داشته است.
۱۸-اجرای طرح آموزش­های تابعی در غنی سازی محیط ها و فضاهای آموزشی مراکز تاثیرگذار بوده است.
۱۹-آموزش­های علمی ارائه شده متناسب با نیازهای حرفه­ای آموزشگیران بوده و در کاهش مشکلات شغلی آن­ها تاثیرگذار بوده است.
۲۰-انتظارات آموزشگیران تا حد زیادی برآورده شده است.
۲۱-مطالب درسی ارائه شده جدید و تازه بوده است.
۲۲-اهداف آموزشی پیش­بینی شده برای طرح آموزش­های تابعی تا حد زیادی تحقق یافته است.
۲۳-از وسایل کمک آموزشی استفاده بهینه صورت گرفته است.
۲۴-فیلم­های آموزشی به نمایش در آمده طی برگزاری دوره­ها در ارتقاء سطح دانش حرفه­ای آموزشگیران و کاهش مشکلات آن­ها تاثیرگذار بوده است.
۲۵-امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای کامل بسته­های آموزشی در سطح برخی از مراکز وجود نداشته است.
۲۶-در سطح برخی از مراکز از وسایل کمک آموزشی به حد کفایت استفاده نشده است.
۲۷-زمان پیش­بینی شده برای آموزش­ها کافی نمی­باشد.
۲۸-فرصت بیان تجربیات حرفه­ای در کلاس­ها برای مخاطبین تا حد نسبتاً زیادی فراهم شده است.
۲۹-محتوای بسته­های آموزشی برای مخاطبان دارای جذابیت مطلوب بوده است.
۳۰-آموزشگیران از طرح آموزش­های تابعی رضایت کافی داشته­اند و انتظارات آن­ها تا حد زیادی برآورده شده است.
 

دفعات مشاهده: 669 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارزیابی اثربخشی برنامه ­آموزشی مشترک سازمان نهضت سوادآموزی جنگل­ ها و مراتع از دیدگاه مجریان (آموزش ­دهندگان)

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: ارزیابی اثربخشی برنامه ­آموزشی مشترک سازمان نهضت سوادآموزی جنگل­ها و مراتع از دیدگاه مجریان (آموزش ­دهندگان)
زمینه: سواد آموزی
نوع طرح: اکتشافی و پیمایشی
تاریخ اجرا: ۱۳۸۴
محل نگهداری:
محقق: دکتر مرتضی شکوهی
ناظر/ استاد راهنما: علی ابراهیمیان هادی کیاشری
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
کلید واژه های فارسی: برنامه­آموزشی نهضت سوادآموزی جنگل­ها

-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
امروزه اهمیت بررسی نیاز­های آموزشی که برنامه ریزان آموزشی می­خواهند برای افراد یا گروه یا سازمان خاص برنامه­هایی را تهیه و تدارک دیده یا دوره­هایی را به مرحله اجرا درآورند، حداقل برای دست اندرکاران مسائل تربیتی و آموزشی، به اندازه­ای روشن است که هر نوع سرمایه­گذاری بدون توجه به این مقوله مهم اساسی را هدر دادن سرمایه و نیروی انسانی و اتلاف وقت و انرژی تلقی می­نمایند و به همین دلایل سعی دارند با داشتن معیار و ملاک صحیح برای تبیین احتیاجات آموزشی بتوانند برنامه­های مفیدی که اثر بخشی مطلوب به دنبال داشته باشند را به مرحله اجرا درآورند. اما با این حال در جریان یک دوره آموزشی، مشاهده می­شود که برخی از افراد تحت پوشش در موارد به خصوص پیشرفت رضایت بخش نداشتند. در این موارد ارزیابی از آن برنامه آموزشی میتواند در رسیدن به مقصود آنان را یاری دهد که به وسیله آن نقاط ضعف شناسایی شود، اشکال اساسی کار درک و در رفع ان سعی گردد سپس مشخص می­شود ضمن یک دوره آموزشی چه حد در نیل به هدف­های آموزشی موفقیت حاصل گردیده است.
البته باید توجه داشت که ارزیابی که به دقت طراحی و اجرا شود و همه هدف­های آموزشی را بپوشاند، می­تواند اطلاعات وسیع و سودمندی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد و نشان دهد تا چه حدی توانسته است باعث افزایش اطلاعات و معلومات فراگیران شود و همچنین تا چه حدی باعث افزایش توانایی آن­ها در کاربرد اصول آن آموزش در زندگی روزمره و رفع نیاز ان­ها گردیده است و در نهایت به چنین ارزیابی می­توان قضاوت کرد که «آیا به آنچه مایل بودیم طی یک دوره آموزشی(توسعه فرهنگ منابع طبیعی)در فراگیران ایجاد شود، رسیده­ایم؟» آنگاه می­توان راجع به ادامه، قطع و یا اصلاح برنامه تصمیم گیری نمود.

مهمترین دستاوردها
-مهمترین دستاوردهای اجرای برنامه آموزشی منابع طبیعی به ترتیب اولویت از دیدگاه آموزشیاران:
۱-افزایش مشارکت­های مردمی در توسعه و حفاظت از فضای سبز (۴۶ درصد).
۲-افزایش فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه (۵/۲۴ درصد).
۳-آشنایی مردم با فواید منابع طبیعی مثل جنگل­ها، مراتع، آبخیزها (۲۲ درصد).
۴-ترویج فرهنگ مطالعه (۵/۷ درصد).

-مهمترین دستاوردهای اجرای برنامه آموزشی منابع طبیعی به ترتیب اولویت از دیدگاه راهنمایان تعلیماتی:
-افزایش مشارکت مردمی در توسعه و حفاظت از فضای سبز (۸/۵۰ درصد).
-آشنایی مردم با فواید منابع طبیعی (۶/۲۴ درصد).
۳-توسعه فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه (۱۷ درصد).
۴-رواج فرهنگ مطالعه و کتاب­خوانی (۶/۷ درصد).

-عمده ترین موانع و مشکلات اجرای برنامه­های آموزشی منابع طبیعی
۱-کمبود امکانات (فضای آموزشی مناسب، کمبود وسایل آموزشی و...) و کمبود بودجه
۲-مقطعی بودن دوره­های آموزشی (کافی نبودن این دوره­ها)
۳-هدم توجه کافی مسئولین به این برنامه­ها
۴-عدم تخصص کافی آموزش دهندگان
۵-عدم تطابق برنامه­های آموزشی مذکور با سواد و مسائل بومی و منطقه­ای فراگیران
۶-عدم استقبال و انگیزه کافی در فراگیران
۷-عدم هماهنگی و عدم اطلاع رسانی صحیح

-پیشنهادات
۱-افزایش بودجه و امکانات (استفاده بهینه از امکانات محلی و...)
۲-استمرار و تداوم برنامه­های آموزشی منابع طبیعی و گنجاندن درس منابع طبیعی در دروس اصلی نهضت سواد آموزی
۳-آموزش تخصصی به آموزشیاران درباره منابع طبیعی توسط کارشناسان سازمان مراتع و جنگل­ها
۴-نظارت و توجه بیشتر مسئولین بر اجرای برنامه­های آموزش منابع طبیعی خصوصاً در شهرستان­ها
۵-انجام نیاز سنجی و توجه بیشتر به مسائل بومی و منطقه­ای و حمایت­های بیشتر از طرح­های استانی
۶-تبلیغات بیشتر و اطلاع رسانی صحیح از طریق صدا و سیما و سایر دستگاه­های ذی ربط
۷-تشویق فراگیران از طریق برگزاری مسابقه، دادن جایزه و معرفی افراد برتر و موفق از طریق رسانه­ها
۸-استفاده بیشتر از روش­های رسانه­ای و کارگاهی (مثل کاشت درخت به صورت دسته جمعی) در ارائه برنامه آموزشی منابع طبیعی.
۹-استفاده بیشتر از امکانات محلی (خصوصا در تأمین فضاهای آموزشی).
۱۰-استفاده و همراه نمودن افراد بانفوذ محلی جهت جهت جلب مشارکت بیشتر مردم.
۱۱-استفاده از طرح سرباز مهلم جهت تأمین کادر آموزشی در سازمان نهضت سواد آموزی(خصوصاً در مناطق محروم).
در پایان می­توان گفت آنچه در پژوهش حاضر آمده است نتایج قضاوت آموزشیاران رهنمایان تعلیماتی در مورد برنامه­های آموزشی منابع طبیعی بوده است و اگر بخواهیم میزان اثر بخشی این برنامه­ها را مورد اندازه گیری قرار دهیم باید به صورت یک پروژه مستقل و آن هم در جامعه فراگیران صورت پذیرد.
 

دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارزشیابی اثربخشی طرح ملی رشد و تکامل کودکان در نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: ارزشیابی اثربخشی طرح ملی رشد و تکامل کودکان در نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران
زمینه: سواد آموزی
نوع طرح: ارزشیابی آموزشی
تاریخ اجرا: ۱۳۸۴-۱۳۸۵
محل نگهداری: دفتر مرکزی سازمان نهضت سواد آموزی
محقق: کوروش اسماعیلی
ناظر/ استاد راهنما: علی ابراهیمیان هادی کیاشری
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
کلید واژه های فارسی: اثربخشی نهضت سوادآموزی

خلاصه طرح:
در جهان امروزی، آموزش از مولفه­های عمده و پایه زندگی انسانی به شمار می­رود. این آموزش­ها در سطوح و سنین مختلف با اهداف متفاوت در سراسر جهان انجام می­پذیرد در این میان، زنان و کودکان نیز یکی از محورهای آموزش تلقی می­شوند. در آغاز قرن بیست و یکم آمارها نشان میدهد که قریب به دو سوم جمعیت کودکان زیر ۶ سال به آموزش­های زمان کودکی دسترسی ندارند و به موازات آن نیز دختران تازه ازدواج کرده، یا دارای فرزند نیز از این آموزش محرومند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. با توجه به ضرورت آموزش زنان کم سواد دارای فرزند، یا تازه ازدواج کرده، برای اولین بار در کشور ما در سال ۱۳۸۱ دوره آموزشی تحت عنوان رشد و تکامل کودکان ویژه زنان و دختران روستایی به صورت آزمایش در ۶ استان کشور توسط نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مشترک صندوق کودکان ملل متحد به اجرا درآمد. این دوره آموزشی ۳ هدف اساسی را دنبال میکرد که عبارتند از:
۱-توانمندسازی زنان و دختران روستایی برای پرورش و رشد کودکان خلاق
۲-توسعه آگاهی­های کاربردی مخاطبان و فراگیران درباره کارکردهای سواد در ابعاد مختلف زندگی
۳-در نهایت تلاش بر این بود که با استفاده از ۸ عنوان کتاب در موضوعات مختلف کار با کودک نسبت به اجرای دوره رشد و تکامل کودکان اهتمام گردد (گزارش ملی پودمان آموزشی توانمندسازی مادران کم سواد روستایی برای پرورش کودکان خلاق، ۱۳۸۲). اما بعدها با عنایت به انجام برخی ارزیابی­های اولیه و غیرسیستماتیک و با توجه به نتایج آن مبنی بر افزایش میزان دانش و بینش و علاقه مادران نسبت به تربیت فرزندان خردسال، این طرح در ۲۹ مرکز استانی که در مجموع ۳۷۲ مرکز یادگیری را شامل می­شد، گسترش یافت و به صورت طرح ملی درآمد.
هم­اکنون طرح اثربخشی رشد و تکامل کودکان در اکثر استان­های کشور و در قالب مراکز یادگیری مختلف و متعدد توسط مدیریت نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است. اما باید توجه داشت که طرح آموزشی رشد و تکامل کودکان زمانی موفق به تسهیل و تسریع یادگیری در فراگیران و مخاطبین میشود که در مراحل مختلف سیاست­گذاری، طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی مسیری منطقی و صحیح را طی کرده باشد. چنین طرحی هر چند ممکن است در گام اول نوعی پوشش دهی به نقاط ضعف مخاطبین و بهره­برداران همانند سطح سواد و توانمندسازی و مواردی همانند را مد نظر قرار داده باشد ولی در شرایط بهینه ممکن است از وجود اهداف و سیاست­گذاری­های روشن و معتبر و برخاسته از بینشی عمیق و مطالعاتی، ارائه مکانیزم­ها در آموزشی مناسب، تعیین نیازهای صحیح و اصولی مخاطبان و تشخیص صحیح اولویت­ها و همچنین اتخاذ رویه­های درست فرایند یاددهی یادگیری و... غفلت شده باشد.
لذا با توجه به مطالب فوق، مسائل اصلی مطرح در تحقیق حاضر و دغدغه­های سازمان یافته را می­توان در موارد ذیل خلاصه نمود. آیا دوره آموزشی حاضر از پشتوانه­های علمی و مطالعات لازم برخوردار است یا نه؟ به عبارت دیگر سیاست­گذاری­های طراحی شده دارای چه میزان پشتوانه علمی و مطالعاتی می­باشد؟ هدف­های طرح مورد نظر تا چه میزان پشتوانه علمی و مطالعاتی می­باشد؟ هدف­های طرح مورد نظر تا چه میزان تحقق یافته و در توانمندسازی مادران موفق بوده است؟ محتوا، برنامه ها و امکانات پیش­بینی شده برای طرح تا چه میزان از مطلوبین برخوردار است؟ فعالیت­های طرح رشد و تکامل کودکان از چه کیفیتی برخوردار است؟ اهداف و نتایج حاصله از طرح رشد و تکامل کودکان تا چه میزان منطبق بر اهداف برنامه های مصوب نهضت سوادآموزی بوده است؟ و... سوالاتی از این قبلی، از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر، به دنبال پاسخگویی آن می­باشد.
به منظور پاسخ به سوال­های فوق، در طرح حاضر با اتخاذ الگوی ارزیابی سیپ CIPP Evaluation model بررسی میزان کیفیت طرح رشد و تکامل خواهیم پرداخت و نتایج حاصل از اجرای این طرح می­تواند در تعیین نقاط قوت و ضعف طرح و به دنبال ان در ارتقا کیفیت طرح مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن استفاده از نتایج آن می­تواند در برخی از مهمترین اهداف اختصاصی طرح حاضر عبارتند از:
-بررسی وضعیت ارکان آموزشی مرتبط با طرح شامل شرایط فراگیران، محتوا، روش، تکنولوژی آموزشی، ساختار و تشکیلات، اهداف و اصول
-بررسی شناخت ابعاد مختلف بستر و زمینه طرح رشد و تکامل کودکان
-بررسی و شناخت نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی طرح رشد و تکامل کودکان در استان­های مختلف کشور
-بررسی میزان تناسب و قابلیت فهم مطالب ارائه شده با شرایط مخاطبین از بعد فنی و محتوایی
-بررسی و شناخت میزان اثر برنامه­های رشد تکامل کودکان (جاذبه و دافعه­ها) و شناخت گروه­های مخاطب عمده طرح
-شناسایی کلیت و تعریف­پذیری جایگاه طرح رشد و تکامل کودکان در کنار سایر طرح­ها و شیوه­های گوناگون آموزشی
-شناسایی میزان پشتوانه علمی و مطالعات طرح
-تعیین میزان منطقی بودن سیاست­گذاری­های طراحی شده و اعمال شده
-شناسایی میزان انطباق امکانات و ابزارهای مورد نیاز با وضع موجود
-شناسایی میزان مطلوبیت کیفیت فرایندهای یاددهی یادگیری
-شناسایی دیدگاه کارشناسان و برنامه­ریزان طرح درباره مطلوبیت کلیت طرح رشد ارائه پیشنهادات مناسب و کاربردی جهت برنامه­ریزی­ها و تصمیم­گیری­های آینده طرح رشد و تکامل کودکان و...

 تحقیق:
با توجه به یافته­های این پژوهش میانگین ارزشیابی زمینه، ارزشیابی درونداد، ارزشیابی فرایند و ارزشیابی برونداد طرح رشد و تکامل کودکان بیش از سطح متوسط بوده و مطلوب ارزیابی میشود. به عبارتی افرا شرکت کننده در پژوهش، به طور کلی از ابعاد زمینه، درونداد، فرایند و برونداد طرح رشد و تکامل کودکان رضایت داشته و آن را مطلوب و اثر بخش دانسته­اند.
 

دفعات مشاهده: 676 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نظر جوانان نسبت به نقش تشکل­های دانشجویی و دانش ­آموزی در ایجاد هویت­های اجتماعی (با تأکید بر هویت شغلی)

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: نظر جوانان نسبت به نقش تشکل­های دانشجویی و دانش­آموزی در ایجاد هویت­های اجتماعی (با تأکید بر هویت شغلی)
زمینه: تشکل­های دانشجویی و دانش­ آموزی
کد: .......
نوع طرح: پیمایشی
تاریخ اجرا: ۱۳۸۷
محل نگهداری: دفتر مرکزی سازمان نهضت سواد آموزی
تهیه و تدوین: دکتر سید رحیم ابوالحسنی
کلید واژه های فارسی: تشکل­های دانشجویی و دانش­آموزی هویت­های اجتماعی

مسئله اصلی­ای سنجش نگرشی این است که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی هویت­های اجتماعی در هم­بستگی و توسعه اجتماعی و با توجه به اینکه بخش اعظم جامعه ما را جوانان تشکیل می­دهند و این نقش دو چندان می­شود، هویت اجتماعی به ویژه هویت شغلی در چه وضعیتی است؟ و توسط کدامین عوامل جامعه پذیری شکل می­گیرد؟ و با توجه به اینکه جوانان در فرایند رشد و فعالیت اجتماعی در معرض جامعه پذیری توسط عواملی چون خانواده، گروه­های همسالان، مدرسه، رسانه های جمعی، نهادهای مذهبی، گروه­های اجتماعی و نیروهای سیاسی می­باشند، کدام یک از این عوامل از نظر جوانان در ساختن اجتماعی آنان تأثیر بیشتری دارند؟ به ویژه در ساخت هویت شغلی آنان کدام عامل تأثیرگذارتر است؟ از نظر جوانان نقش تشکل­های دوران تحصیل در شکل­دهی هویت اجتماعی و شغلی آنان چیست؟
فرض بر این بود که از نظر جوانان نقش این تشکل­ها چندان مهم و جدی نیست.
در این پژوهش وضعیت هویت­­های خانوادگی، روابط اجتماعی، تفریحی، جامعه­ای(قومی، ملی، امتی، جهانی)، اقتصادی فرهنگی، مذهبی، سیاسی و شغلی جوانان و عوامل تأثیرگذار بر هر یک را مورد بررسی قرار دادیم. طبیعی است که دودسته عوامل در شکل­گیری هویت اجتماعی هر فرد تأثیرگذار است: اول علل با متغیرهای زمینه(سن، جنس، تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد، محل سکونت و...)، ثانیا عوامل جامعه پذیری.
بنابراین در هر بخشی به تأثیر هر دو دسته توجه شد.
اولین مسئله­ای که باید به آن توجه نمود این است که تقریبا نیمی از جوانان ما در دوران تحصیل عضو تشکل­های موجود در نهادهای آموزشی بودند. چرا که فقط ۵۲ درصد از جوانان در دوران دانش­آموزی عضو تشکل­های دانش­آموزی بودند و ۲/۴۸ درصد از آنان نیز در یکی از تشکل­های دوران دانشجویی عضویت داشته­اند، بنابراین میزان حضور تشکل­ها در زندگی فقط نیمی از جوانان قابل بررسی است.
هویت خانوادگی دارای وضعیت مناسبی است چرا که ۱/۶۲ درصد از جوانان اظهار داشتند که علاقه­مند مقید به روابط خانوادگی هستند و ۶/۲۸ درصد نیز خود را فعال و متعهد به ایجاد و افزایش همبستگی و ارتباطات در خانواده دانستند، فقط ۱/۵ درصد خود را بی­تفاوت نسبت به مسائل و مشکلات خانواده و ۶/۳ درصد نیز خود را گریزان از امور خانوادگی اعلام نمودند.
در میان عوامل جامعه پذیری پدر و مادر بهترین نقش را در ایجاد هویت خانوادگی اعلام نمودند. چنانکه ملاحظه شد ۱۳/۳۱ درصد پدر را عامل اثرگذار و ۶۷/۳۰ درصد نیز نقش مادر را مهمتر دانستند. البته ۳۴/۲۲ درصد نیز علاقه شخصی را دخیل دانستند که بطور طبیعی این علاقه نیز در خانواده شکل می­گیرد. نقش تشکل­های دوران تحصیل بسیار ناچیز است.
دومین هویت اجتماعی که مورد بررسی قرار گرفت، سطح روابط اجتماعی در میان جوانان بود چرا که رسانه­های دیجیتالی امروز جوانان را تنها می­نماید. متأسفانه سطح روابط اجتماعی در میان نوجوانان مناسب نیست، چرا که در عمل فقط نیمی از جوانان ۵۲ درصد موفق می­شوند خودشان را دارای روابط اجتماعی و داشتن دوستان زیاد و علاقه­مند به روابط اجتماعی معرفی نمایند. در میان عوامل جامعه پذیری پدر با ۹۴/۲۱ درصد و مادر با ۱۹/۱۸ درصد نقش­های مهمی را بر عهده دارند. البته ۷۴/۲۷ درصد احساس می­نمایند که علاقه شخصی آنان تأثیرگذار بر روابط اجتماعی است. متأسفانه تشکل­های دانش­آموزی و دانشجویی روی هم رفته فقط ۷۱ درصد در این وضعیت تأثیرگذار هستند.
یکی از هویت­های بسیار مهم در بین جوانان هویت جامعه­ای است. مقصود از هویت جامعه میزان متعلق و تعهد جوانان نسبت به جوامع و اجتماعاتی است که جوانان در آن رشد و زندگی می­کنند، جوانان به طور طبیعی عضو جوامعی مثل خانواده، قوم، ملت، امت، و جامعه جهانی میباشند. البته به موازات آن­ها در اجتماعاتی نظیر گروه­های صنفی، سیاسی و اجتماعی نیز قرار دارند. به نظر در جهان امروز چهار هویت قومی، ملی، امتی و جهانی در چالش با یکدیگر می­باشند، به گونه ای که تقویت هر یک به تضعیف دیگری منجر می­شود. اما در میان جوانان ایرانی دو هویت ملی و امتی در سطح بالایی قرار دارند، چنانکه ملاحظه می­شود هویت ملی با ۶/۹۴ درصد قرار دارد و هویت امتی با ۶/۹۳ درصد بعد از آن قرار می­گیرد اما هویت قومی با ۷/۶۸ درصد و هویت جهانی با ۸/۶۴ درصد در سطوح نسبتا پایینی قرار دارند.
بعد از هویت جامعه­ای، چهار هویت نهادی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفتند. در هویت اقتصادی سعی براین شد که ارزش­های حاکم بر نگردش­های اقتصادی جوانان و نیز میزان فعالیت و تلاشی اقتصادی آنان مورد ارزیابی قرار گیرد که داده ها حاجی از آن است که ۷/۴۴ درصد از جوانان علاقه­مند به زندگی مرفه و با لذت می­باشند، و ۷/۳۰ درصد نیز خود را پرتلاش دانست و ۹/۲۰ درصد نیز خود را قانع به حداقل زندگی معرفی کردند، و فقط ۴/۳ درصد خود را گریزان از زندگی مادی و علاقه­مند به ساده زیستی می­دانند که پدر با ۸/۲۹ درصد و مادر با ۸/۱۳ درصد در راس عوامل تأثیرگذار قرار دارند و نقش تشکل­های دانش­آموزی و دانشجویی بسیار ناچیز است.
به لحاظ هویت فرهنگی نیز سعی داشته است تا مبانی ارزشی هویت­های مورد بررسی قرار گیرد که آیا دارای ریشه سنتی، مذهبی و مدرنیسم است که اکثریت جوانان(۳/۵۷ درصد) خود را علاقه­مند به ویژگی­های نوگرایی و ارزش­ها و آداب مدرن معرفی نمودند، و ۶/۱۸ درصد خود را سنتی ۵/۱۸ درصد نیز خود را مذهبی و ۱/۲ درصد نیز خود را مذهبی روشنفکر می­دانند. بنابراین مدرنیسم و نوگرایی ارزش حاکم را در بین جوانان تشکیل می­دهد.
در خصوص شکل گیری هویت فرهنگی نیز پدر با ۲۹/۱۳ درصد و مادر با ۹۷/۱۰ درصد بیشترین تأثیر را دارند، البته ۲۵/۳۸ درصد نیز علاقه شخصی را مطرح کردند.
هویت مذهبی جوانان در سطح متوسطی قرار دارد چنانکه ملاحظه شد ۳/۵۶ درصد از جوانان خود را فردی عادی و مذهبی معمولی می­دانند، و ۵/۲۹ درصد نیز خود را مقید به اصول و احکام مذهبی به صورت فردی می­دانند و ۲/۱۰ درصد نیز خود را فعال در مراکز و گروه­های مذهبی و ۹/۳ درصد نیز خود را بی­اعتقاد به مسائل مذهبی معرفی کردند. در خصوص عوامل مؤثر بر شکل گیری این بعد از هویت، مادر با ۲/۳۱ درصد در رأس قرار دارد و پدر با ۴/۳۰ درصد بعد از مادر قرار می­گیرد، و بعد از علاقه شخصی(۲۵ درصد) نقش عوامل دیگر در سطوح پایینی است.
هویت سیاسی جوانان از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه است. هویت سیاسی از جهات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت، علی رغم نگرش مذهبی نسبت به سیاست در اوایل انقلاب، هم اکنون فقط ۳/۳۶ درصد از جوانا حضور در سیاست را یک وظیفه دینی می­دانند و ۴/۴۵ درصد نیز سیاست را لازم زندگی می­پندارند، ولی ۱/۶۴ درصد وارد شدن در سیاست را وقت تلف کردن می­دانند، و قریب به نصف جوانان(۴/۴۹ درصد) سیاست را به مفهوم حیله­گری و فریب دانسته و ورود در آن را خطرناک و مضر توصیف می­نمایند، و برای ۸/۵۱ درصد از جوانان فرقی ندارد که چه گروه سیاسی(اصلاح طلبان و یا محافظه کاران) به قدرت برسند، هرچند ۳/۳۵ درصد خود را اصلاح طلب دانسته و ۹/۱۲ درصد نیز خود را محافظه کار معرفی کردند. ۴۴ درصد اظهار داشتند که از نظر سیاسی فعال دائم محسوب می­شوند.
از میان عوامل جامعه پذیری، از نظر جوانان، پدر با ۵/۲۰ درصد در رأس قرار دارد و رسانه­ها با ۱/۱۶ درصد در مرتبه بعدی هستند و بقیه عوامل از جمله تشکل­های دانش آموزی و دانشجویی تأثیر چندانی ندارند.
آخرین هویتی که مورد بررسی قرار گرفت، هویت شغلی بود. در بررسی هویت شغلی نیز، بحث­های مختلفی مورد توجه بود. از جهت ارزش­های محوری در انتخاب شغل، درآمد در راس قرار دارد، چنانکه دیدیم، ۷/۹۳ درصد از جوانان علاقه­مند به شغل پردرآمد، ۷۷ درصد موافق با شغل کم دردسر، ۳/۸۲ درصد دنبال شغل با عزت و اهمیت، ۸/۹۱ درصد به دنبال شغل با نوآوری و ابتکار، ۲/۹۴ درصد به دنبال شغل دارای امنیت و تداوم هستند.
در بحث تعلق به شغل خاص اکثریت جوانان (۴/۶۰ درصد) علاقه شخصی را مطرح کردند. لذا نمی­توان عامل را درک کرد. اما ۱۵ درصد پدر و ۱/۷ درصد نیز مادر را مؤثر دانستند، ضمن آنکه تشکل­ها نقش مناسبی ندارند. در خصوص وضعیت هویت شغلی از جهت مغشوش یا موفق بودن، داده­ها حاکی از آن است که فقط ۶/۴۰ درصد از افراد شغل خود را از قبل تحقیق کردند و ۸/۳۰ درصد بدون تحقیق و بررسی شغل خود را برگزیدند اما ۹/۵۹ درصد از جوانان از شغل خود راضی هستند بنابراین از هویت شغلی موفق برخوردارند.
اما بخشی از جوانان نیز گرفتار هویت شغلی مغشوش می­باشند. در بررسی شاخص­های هویت شغلی مغشوش مشخص شد که ۷/۲۲ درصد از جوانان، علی رغم داشتن شغل خاص، همچنان در مورد آن تحقیق می­نمایند و ۵/۲۱ درصد نیز تا حدودی در حال تحقیق هستند یعنی فقط ۴/۵۴ درصد از آنان با اطمینان در شغل خود مشغول کارند. از میان افراد شاغل ۹/۴۰ درصد در صورت بدست آوردن فرصت مناسب، در صدد تغییر شغل می­باشند و ۲/۱۲ درصد نیز تا حدودی در صدد تغییر شغل می­باشند. بنابراین می­توانیم نتیجه بگیریم که بیش از نیمی از جوانان گرفتار هویت شغلی مغشوش می­باشند.
عدم تحقیق و کسب آگاهی پیرامون مشاغل و ورود در آن­ها به صورت اتفاقی یکی از عوامل اصلی این مشکلات می­باشد.
آنچه که مورد توجه است این است که خانواده همچنان در رأس عوامل تأثیرگذار می­باشد و هیچ عامل جامعه­پذیر دیگری نتوانسته است جای آن را بگیرد و در این میان تشکل­های دوران تحصیل دارای نقش بسیار ناچیز هستند.
 

دفعات مشاهده: 676 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرا تحلیل علل افت کمی و کیفی سوادآموزان در دوره های سواد آموزی در ایران

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: فرا تحلیل علل افت کمی و کیفی سوادآموزان در دوره های سواد آموزی در ایران
زمینه: سواد آموزی
نوع طرح: بنیادی کاربردی
تاریخ اجرا: ۱۳۸۵
محل نگهداری: دفتر مرکزی سازمان نهضت سواد آموزی
محقق: دکتر سعید معیدفر
ناظر/ استاد راهنما: علی ابراهیمیان هادی کیاشری
کلید واژه های فارسی: فرا تحلیل افت کمی افت کیفی

اهداف کلی تحقیق:
۱. شناخت و ارزیابی میزان جامعیت و اعتبار تحقیقات موجود با رویکرد افت کمی و کیفی
۲. جمع بندی و ارائه راهکارهایی برای بهبود پژوهش در آینده برای نهضت سواد آموزی
همانطور که در بیان مسئله مورد تایکد قرار گرفت «بیسوادی» و «سواد آموزی» مفاهیمی خاص دوران مدرن تمدن بشری هستند و در گذشته «سواد آموزی» و «بیسوادی» مسئله اجتماعی به حساب نمی­آمده و ضروری تلقی نمی­شد. اما در جامعه جدید با خصوصیاتی چون: «شهرنشینی»، «صنعتی شدن» و «روابط اجتماعی جدید» تمامی ابعاد زندگی دچار دگرگونی شده است. بنابراین توانایی ارتباط برقرار کردن با ابعاد گوناگون جامعه جدید و بهره برداری از آن و داشتن نقش فعال در آن، نیازمند علم و همچنین فهم منطق جامعه جدید است که با سوادآموزی ربط وثیق دارد.
با چنین پیش­فرضی اشاره شد که نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران در طول فعالیت های بیش از دو دهه خویش تلاش های زیادی را برای آموزش سواد و کاهش افت کمی و کیفی سواد آموزان انجام داده است. روش ها و رویکردهای مختلفی را بکار گرفته، از جمله پژوهش­های گوناگونی را برای دستیابی به علل و عوامل افت کمی و کیفی سوادآموزان انجام داده و دستاوردهای چشم­گیری نیز داشته است. اما دستیابی به مضعیتی که افت کمی و کیفی با کاهش معقول روبرو شده باشد از اهداف بلندی است که هنوز برای رسیدن به آن باید تلاش های فراوانی کرد. نهضت سوادآموزی برای رسیدن به این هدف والا در سال­های گذشته دست به انجام تحقیقاتی زده که گزارش­های آن جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده است. نکته مهم این است که برای یافتن «نقطه عطف» برای یک تحول و تغییر و یافتن های پای محکم برای حرکت نویی در راه ریشه کنی بی­سوادی ناچار باید به ارزیابی گذشته پرداخت و یکی از مهمترین ارزیابی ها، ارزیابی تحقیقات  انجام شده درباره علل افت کمی و کیفی سواد­آموزان است، بدین منظور که «متغیر های مورد تاکید در تحقیقات»، «راهکارها»، «محدودیت­ها» و «خطاها و نقاط ضعف» به خوبی شناخته و پیش روی برنامه ریزان، مدیران و محققان قرار گیرد.
همچنین اشاره کرده­ایم که در زمینه سوادآموزی نیز برآورد اولیه گویای آن است که تحقیقات و مقالات فراوانی نگاشته شده که تاکنون مورد ارزیابی علمی و نظام دار قرار نگرفته­اند. عدم ارزیابی جدی این تحقیقات از لحاظ روش شناسی، چارچوب های نظری و تکنیک های تحلیل می­تواند آسیب های فراوانی، از جمله عدم بهره برداری  مناسب از آن­ها را برای برنامه ریزی و سیاست­گذاری به بار آورد لذا لازم است با فهم وضعیت سوادآموزی و مسیری که در ایران طی کرده و وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، تحقیقات پیشین را با دقت علمی بررسی کرده و از ضعف­های آن­ها پیش­گیری کنیم.
همچنین در این زمینه تاکید کرده­ایم که در این تحقیق مسئله اصلی ارزیابی تحقیقات و آثار پژوهشی با استفاده از روش فراتحلیل است که هم به تراکم دانش کمک می­کند و هم به با ارزیابی انتقادی بخش­های مختلف طرح­های پژوهشی، ضعف­های این نوع تحقیقات را به وضوح نشان می­دهد.

دستاورد­های نوین تحقیق:
مهمترین دستاورد نوین این تحقیق یعنی «فراتحلیل علل افت کمی و کیفی سوادآموزان» دستاوردی نظری است. تجربه و تحلیل تحقیقات مورد بررسی در این تحقیق نشان می­دهد که از لحاظ نظری، پژوهش درباره «علل افت کمی و کیفی سوادآموزان»، نیازمند چارچوب یا چارچوب­های نظری­ای است که علاوه بر درنظر گرفتن سطوح فردی روانشناختی و سازمانی در تبیین موضوع، سطوح نهادی ساختاری را نیز درنظر گیرند. نادیده گرفتن سطوح نهادی ساختاری در پژوهش درباره «علل افت کمی و کیفی سوادآموزان» باعث بی­نتیجه ماندن تحقیقات در این حوزه شده و تحقیقات در حوزه سوادآموزی را به بازگویی نتایج تکراری و غیرکاربردی کشانده­ است. توجه به سطوح نهادی ساختاری از نظر این تحقیق راه­گشای چشم انداز های نوینی است که موجب غنا و تولد دوباره پارادایم سوادآموزی و خصوصا بحث افت کمی و کیفی خواهد شد.
ما در این تحقیق پیشنهادی برای استفاده از نظریه «بیگانگی» و «نظریه سیستمی» برای تحقیقات آینده را ارائه کرده­ایم، تا محققان دیگر نیز با تست دیگر نظریه­های سطوح کلان راه­گشای چشم انداز­های غنی دیگری در این زمینه باشند.

 

دفعات مشاهده: 679 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح پژوهشی«مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری شهر تهران»

 | تاریخ ارسال: 1401/4/25 | 
طرح پژوهشی«مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری شهر تهران» در پی بررسی مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری تهران بوده و در سال ۱۳۹۲ انجام گردیده است. که چکیده آن به شرح زیر می‌باشد.
یکی از سازمان‌هایی که بیش از بقیه سازمان‌ها به همه شهروندان یک شهر سروکار دارد، شهرداری می‌باشد. اداره امور شهر از زمان‌های باستان یک سکه دورو بوده است؛ که یک‌روی آن امنیتی است و مسئولیت آن در جوامع امروز بر عهده فرمانداری‌ها و بالاتر از آن استانداری‌ها است؛ اما روی دیگر آن خدماتی است که مسئولیت آن بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد. طبیعی است که شهروندان حتی در نظام‌های دموکراتیک، کمتر امکان حضور و مشارکت در مدیریت جامعه در بعد امنیتی خواهند داشت، اما در ابعاد خدماتی، مشارکت شهروندان امری طبیعی و دارای کارکردهای فراوان خواهد بود. لذا شهرداری‌ها می‌توانند و باید، از مشارکت شهروندان در اداره شهر استفاده نمایند.
این پژوهش در صدد برآمده تا میزان مشارکت شهروندان را در امر زیباسازی رصد نماید و سپس به تحلیل آن پرداخته و در پایان نیز پس از درک علل، عوامل و موانع؛ راهکارهایی را برای افزایش مشارکت طراحی و اجرا نماید. به این منظور پژوهش در سطح شهرداری‌های تهران بزرگ (۲۲ منطقه) انجام شد. این پژوهش با روش کیفی و با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه با مسئولان زیباسازی مناطق ۲۲ گانه شهرداری و همچنین دبیران شورایاری‌ها انجام پذیرفت؛ در انتها نیز برای تجمیع یافته و تحلیل بهتر آن‌ها اقدام به برگزاری دو جلسه‌ مصاحبه گروهی از مدیران زیباسازی مناطق گردید.
در پایان نیز برای ارائه راهکارها، در ابتدا موانع برشمرده شده تا از این طریق راهکارهایی با بیشترین تناسب و قابلیت اجرایی مطرح و ارائه شوند.

مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر
پژوهشگران: حبیب رضازاده، سمیه ملک‌مکان، سارا وثوقی
 

دفعات مشاهده: 734 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

«تدوین سند راهبردی- اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی- فرهنگی شهرهای جدید؛ پرند، پردیس و هشتگرد»

 | تاریخ ارسال: 1401/4/25 | 
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر در راستای «تدوین سند راهبردی- اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی- فرهنگی شهرهای جدید؛ پرند، پردیس و هشتگرد»؛ برای دقیق‌تر و منسجم‌تر کردن پروژه، فعالیت خود را در دو سطح علمیِ شورای علمی و تیم پژوهشی تقسیم‌بندی کرده است. بر این اساس شورای علمی که مرکب از اساتید دانشگاه در رشته‌های گوناگون است؛ وظیفه‏ی تدوین استراتژی انجام تحقیق و هرچه پالوده‌تر کردن نتایج حاصل از تحقیق را عهده‌دار است. تیم پژوهشی نیز در راستای انجام طرح، مسئولیت جمع‌آوری داده‌هایی از سه شهر مورد پژوهش را در زوایای گوناگون بر عهده گرفته است. آن‌چه تیم پژوهش تا امروز انجام داده عبارت است از: تدوین رویکرد نظری و الگوی تحلیلی طرح، جمع‌آوری تمام داده‌های آماری موجود از این سه شهر، گردآوری تمام کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها پیرامون شهرهای جدید.
تیم پژوهشی داده‌های جمع‌آوری کرده از این سه شهر و رویکرد نظری و الگوی تحلیلی را در اولین جلسه‌ی توام شورای علمی و تیم پژوهشی، به این شورا ارائه کرد. شورا نیز بر اساس داده‌های موجود به ارائه‌ی دیدگاه‌های خود در راستای ادامه‌ی کار و نحوه‌ی انجام بهتر آن پرداخت؛ که صورت جلسه مذکور به شرح زیر می‌باشد:
 
زمان: ۲۷/۱/۹۳   ساعت: ۱۸ تا ۲۲
مکان: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر
حاضرین جلسه:
شورای علمی: خانم دکتر آروین و آقایان دکتر معیدفر، دکتر حبیبی، دکتر امیری، دکتر کاظمیان، دکتر فاضلی، آقای سالاری، دکتر ابوالحسنی، دکتر سروش و
اعضای تیم پژوهش: آقایان ترابی، خاکی، محامد و خانم‌ها هدایتی و امیرکافی
 
روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱/۹۳ در مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر، جلسه‌ای به منظور اتخاذ تصمیم جهت استراتژی مواجهه با پروژه‌ی " تدوین سند راهبردی- اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی- فرهنگی شهرهای جدید" با حضور اعضای شورای علمی و اعضای تیم پژوهشی برگزار گردید. این اولین جلسه‌ی توام شورای علمی و تیم پژوهشی در راستای انجام این پروژه بود. در آغاز، تیم پژوهشی مطالعات آغازین انجام یافته در راستای انجام پروژه را بازگو کرد. مواردی از قبیل:
·۳۰۰ هزار میلیارد تومان در شهرهای جدید خرج شده است.
·هر سه شهر مدیریتی دوگانه دارند که قسمتی در دست شهرداری و قسمت دیگر زیر نظر عمران شهرهای جدید است.
·برای این کار سه فاز مطالعات اسنادی، گردآوری داده و تدوین سند راهبردی  اجرایی در نظر گرفته شده است.
·مستنداتی در حوزه تجارب کشورهای جهان در ایجاد شهرهای جدید مورد مطالعه قرار گرفته است.
·در بعد نظری آن‌چه بدان دست یافته‌ایم، پایداری اجتماعی است.
بعد از بازگویی این موارد، شواری علمی نظریات خود را پیرامون پروژه و کارهای انجام گرفته توسط تیم پژوهشی بیان کرد که کانون بحث‌ها بیشتر حول روش انجام پژوهش و ویژگی‌های یک سند بود. همه بر این قول متفق بودند که باید سراغ میدان رفت و بعد از بدست آمدن داده‌ها و متناسب با آنها روش مواجهه با پروژه را تدوین نمود.

دفعات مشاهده: 739 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کسب رتبه برترین در بخش طرح پژوهشی ششمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

 | تاریخ ارسال: 1398/4/25 | 
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر، با ارائه اثر علمی با عنوان طرح راهبردی مشارکت شهروندی در زیباسازی شهر تهران، برترین رتبه در بخش طرح پژوهشی ششمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری را کسب نمود.

دفعات مشاهده: 766 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درباره مؤسسه


 • به منظور پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی کشور، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و حقوقی مرتبط با توسعه در کشور و جامعه ایران «مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر»  با همت جمعی از اعضای هیات علمی کشور و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 11 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 12 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 32178 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 455 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | The Institute for Social Study and Research Iran Mehr

Designed & Developed by : Yektaweb